Samozhutnitelný beton EASYCRETE®

Popis

EASYCRETE® je velmi lehce zhutnitelný (EASYCRETE SF) až samozhutnitelný (EASYCRETE SV) transportbeton. EASYCRETE® má vysoký obsah jemných podílů a díky jejich kombinaci s moderními superplastifikátory je určen k provádění nejsložitějších tvarů a detailů betonových konstrukcí. Betony EASYCRETE® mají snížený maximální průměr zrna kameniva Dmax na 16 mm, což zlepšuje prostupnost betonu výztuží. V určitých případech lze EASYCRETE® vyrobit i s Dmax 8 mm. Velkou výhodou těchto betonů je dokonalé okopírování povrchu bednění, využívají se tedy zejména pro provádění pohledových konstrukcí.

Vlastnosti

Pevnost

Betony EASYCRETE® běžně vyrábíme od pevnostní třídy C16/20 do pevnostní třídy C50/60. V případě požadavku vyšší pevnosti je možné připravit recepturu na míru nebo využít náš UHPC beton TOPCRETE®, který vyrábíme v pevnostní třídě C110/120 a vyšší v samozhutnitelné konzistenci SF2.

Stupně vlivu prostředí

Betony EASYCRETE® lze použít prakticky do všech konstrukcí a téměř do všech vlivů prostředí, musí se však zvolit správný typ. V tabulce níže jsou shrnuty stupně vlivu prostředí pro jednotlivé pevnostní třídy betonu EASYCRETE®, které běžně vyrábíme.

Konzistence

Konzistence betonu EASYCRETE® se zásadně odlišuje od běžného betonu a stanovuje se podle technické normy ČSN EN 12350-8 Zkoušení čerstvého betonu – Část 8: Samozhutnitelný beton – zkouška sednutí-rozlitím. Zkouška se provádí klasickým Abramsovým kuželem, ale kromě sednutí od vrcholu kužele se měří průměr rozlití na desce.

Nabízíme dva druhy betonů EASYCRETE®:

  • EASYCRETE® SF je velmi lehce zhutnitelný beton. Při použití například do slabě vyztužených základových konstrukcí je možná ukládka bez vibrace. Tento beton je například používán do Milánských podzemních stěn. Při použití v klasických konstrukcích je třeba jemná vibrace.
  • EASYCRETE® SV je beton samozhutnitelný. Tento beton není třeba při ukládce vibrovat. Naopak je vibrace zakázána, protože může způsobit rozdělení směsi. Doporučuje se jemný poklep bednění gumovou paličkou pro uvolnění posledních vzduchových bublin. EASYCRETE® SV lze ukládat pomocí čerpacích otvorů v bednění.
Pevnostní třída EASYCRETEStupně vlivu prostředí
C16/20X0, XC1-2
C20/25X0, XC1-3
C25/30X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2
C30/37X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2
C35/45X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3
C40/50X0, XC1-4, XD1-3, XF1-3 ,XA1-3
C45/55X0, XC1-4, XD1-3, XF1-3, XA1-3
C50/60X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3
Nabídka pevnostních třídy betonů EASYCRETE® v závislosti na požadavek stupně vlivu prostředí

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246