Samozhutnitelný beton EASYCRETE®

Popis

EASYCRETE® je velmi lehce zhutnitelný (EASYCRETE SF) až samozhutnitelný (EASYCRETE SV) transportbeton. EASYCRETE® má vysoký obsah jemných podílů a díky jejich kombinaci s moderními superplastifikátory je určen k provádění nejsložitějších tvarů a detailů betonových konstrukcí. Betony EASYCRETE® mají snížený maximální průměr zrna kameniva Dmax na 16 mm, což zlepšuje prostupnost betonu výztuží. V určitých případech lze EASYCRETE® vyrobit i s Dmax 8 mm. Velkou výhodou těchto betonů je dokonalé okopírování povrchu bednění, využívají se tedy zejména pro provádění pohledových konstrukcí.

Výhody samozhutnitelného betonu

 • Vysoká tekutost betonu
 • V samozhutnitelné konzistenci není nutná vibrace
 • Urychlení postupu betonáže
 • Zatečení betonu i do těžce dostupných míst
 • Velmi dobré povrchy betonu

Použití samozhutnitelného betonu

 • pohledové betony
 • tenkostěnné konstrukce
 • silně vyztužené konstrukce
 • architektonické a umělecké prvky
 • roznášení vrstvy podlahových konstrukcí

Vlastnosti samozhutnitelného betonu

Pevnost

Betony EASYCRETE® běžně vyrábíme od pevnostní třídy C16/20 do pevnostní třídy C50/60. V případě požadavku vyšší pevnosti je možné připravit recepturu na míru nebo využít náš UHPC beton TOPCRETE®, který vyrábíme v pevnostní třídě C110/120 a vyšší v samozhutnitelné konzistenci SF2.

Stupně vlivu prostředí

Betony EASYCRETE® lze použít prakticky do všech konstrukcí a téměř do všech vlivů prostředí, musí se však zvolit správný typ. V tabulce níže jsou shrnuty stupně vlivu prostředí pro jednotlivé pevnostní třídy betonu EASYCRETE®, které běžně vyrábíme.

Konzistence

Konzistence betonu EASYCRETE® se zásadně odlišuje od běžného betonu a stanovuje se podle technické normy ČSN EN 12350-8 Zkoušení čerstvého betonu – Část 8: Samozhutnitelný beton – zkouška sednutí-rozlitím. Zkouška se provádí klasickým Abramsovým kuželem, ale kromě sednutí od vrcholu kužele se měří průměr rozlití na desce.

Nabízíme dva druhy betonů EASYCRETE®:

 • EASYCRETE® SF je velmi lehce zhutnitelný beton (konzistence SF1 – rozlití na desce 550 – 650 mm). Při použití například do slabě vyztužených základových konstrukcí je možná ukládka bez vibrace. Při použití v klasických konstrukcích je třeba jemná vibrace.
 • EASYCRETE® SV je beton samozhutnitelný (konzistence SF2 – rozlití na desce 660 – 750 mm). Tento beton není třeba při ukládce vibrovat. Naopak je vibrace zakázána, protože může způsobit rozdělení směsi. Doporučuje se jemný poklep bednění gumovou paličkou pro uvolnění posledních vzduchových bublin. EASYCRETE® SV lze ukládat pomocí čerpacích otvorů v bednění.

Nabídka betonů EASYCRETE®

Pevnostní třída EASYCRETEStupně vlivu prostředí
C16/20X0, XC1-2
C20/25X0, XC1-3
C25/30X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2
C30/37X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2
C35/45X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3
C40/50X0, XC1-4, XD1-3, XF1-3 ,XA1-3
C45/55X0, XC1-4, XD1-3, XF1-3, XA1-3
C50/60X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3
Nabídka pevnostních tříd betonů EASYCRETE® v závislosti na specifikace stupňů vlivu prostředí

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz