Ekologie

Ekologie

Po Vltavě s betonem

Po Vltavě s betonem je název kampaně společnosti TBG METROSTAV, která má za cíl informovat širokou veřejnost o výhodách umístění betonáren, ale i jiných průmyslových provozů, v blízkosti řek.

Kamenivo do betonu

Kamenivo tvoří asi tři čtvrtiny objemu betonu. Při objemové hmotnosti betonu přibližně 2300 kilogramů na metr krychlový se jedná o desítky tisíc tun materiálu ročně, který je potřeba převézt z kamenolomů a pískoven na betonárny v Praze a jejím okolí. Kamenivo vhodné pro výrobu betonu se nejčastěji těží na sever od Prahy, v oblasti soutoku Labe a Vltavy. V běžném případě se musí kamenivo do betonu převážet pomocí nákladních aut, přičemž jeden kamion uvezen přibližně 27 tun kameniva, což znamená desítky tisíc jízd a stovky tisíc kilometrů nákladních kamionů ročně. Přeprava nákladními auty znamená obrovskou dopravní a ekologickou zátěž pro okolí na trase a v blízkosti betonáren, kam se kamenivo do betonu dováží.

Doprava kameniva na betonárny a betonu na stavby v případě umístění betonáren mimo centrum města a bez možnosti lodní dopravy.

Ekologické a efektivní zásobování betonáren

Alternativou pro zásobování betonárny kamenivem do betonu pomocí nákladních aut je napojení betonárny na říční nákladní dopravu a zásobovat ji loděmi. Lodní doprava umožňuje zásobovat betonárny těžkým a objemným materiálem bez zatížení pozemních komunikací a okolního ovzduší. Naše společnost využívá lodní dopravu už několik let. Písek a hrubší frakce kameniva se nakládají na nákladní lodě u pískoven, odkud se dopravují přímo na naše betonárny Rohanský ostrov a Libeň, které k tomu mají vybudované přístaviště. Jakmile toto kamenivo zamícháme do betonu, odvezeme jej autodomíchávači už jen na nejnutnější vzdálenost na stavby našich odběratelů. Většina betonu se tak díky říční přepravě dostane až téměř do centra města ekologicky a efektivně, aniž by zatížila a jakkoliv poškodila silnice města.

Doprava kameniva na betonárny a betonu na stavby v případě umístění betonáren centru města a v blízkosti říční toku.

Čtyřicet kamionů nebo jedna loď

Jedna nákladní loď uveze až 1000 tun kameniva, což je stejné množství, které by uvezlo 40 nákladních aut. Lodní doprava tak může ušetřit tisíce nákladních aut v centru Prahy každý rok. Přepravu po řece lze současně využívat nejen pro zásobování betonáren, ale i jiných průmyslových podniků, restaurací, obchodů a dalších provozů. Na zpáteční cestě mohou lodě odvážet např. komunální nebo stavební odpadu, zeminu apod. Věříme, že každé moderní město by mělo využívat všech možností pro zefektivnění jeho chodu a snížení negativních dopadů na jeho obyvatele. Systém městské logistiky založené na využívání lodní přepravy provozuje mnoho moderních měst a Praha má potenciál být jedno z nich.

Doprava kameniva na betonárny a betonu na stavby v případě umístění betonáren centru města a v blízkosti říční toku.

Klíčové hodnoty ve vztahu k životnímu prostředí

01

klíčová hodnota

Lodní doprava materiálů pro výrobu betonu

Velkou pozornost věnujeme ekologické dopravě vstupních materiálů pro výrobu betonu. Využíváme toho, že dvě naše největší provozovny z celkových čtyř se nachází v těsné blízkosti řeky. U těchto betonáren máme přístav a díky tomu maximálně využíváme lodní dopravu pro zásobování provozoven.

02

klíčová hodnota

Recyklace zbytkového betonu

Významná pozornost je věnována recyklaci zbytků čerstvého betonu a ostatních směsí. Na každé provozovně se nachází recyklační zařízení pro zužitkování čerstvého zbytkového betonu, který se na stavbách neuloží a zůstane v autodomíchávači.

03

klíčová hodnota

Ekologická výroba

Výroba je řízena elektronickým řídícím systémem, který vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. Průběžně je modernizována výroba, obměňuje se vozový park, jsou snižována množství emisních a odpadních látek.

04

klíčová hodnota

Certifikace

Každoročně obnovujeme certifikace, které přispívají ke správnému přístupu k životnímu prostředí jako jsou: 

  • Systém environmentálního managementu (EMS)
    dle ISO 14001:2016
  • Systém managementu kvality (QMS)
    dle ISO 9001:2016
  • Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001:2019

Zde si můžete prohlédnout jak konkrétně snižujeme dopady své činnosti na okolní prostředí: