Konstrukční drátkobeton STEELCRETE®

Popis

STEELCRETE® je drátkobeton určený pro konstrukční účely se zaručenou reziduální tahovou pevností. Ocelová vlákna mohou zcela nebo částečně nahradit klasickou betonářskou výztuž – ať už tahovou, smykovou, nebo proti objemovým změnám. Svá využití nachází nejen při realizaci průmyslových staveb, ale i na základy, piloty, sloupy, stěny a základové desky.

Výhody drátkobetonu

 • nahrazuje klasickou betonářskou výztuž
 • urychluje proces vázání výztuže a zkracuje realizační časy
 • šetří počet pracovníků potřebných pro vázání výztuže
 • šetří peníze snížením realizačního času a počtu pracovníků
 • odolává tahovému napěti i po vzniku trhliny
 • všesměrné rozptýlení výztuže
 • houževnatý materiál odolávající dynamickým účinkům
 • nižší objemové změny od smršťování

Použití drátkobetonu

 • konstrukční prvky s požadavkem vyšší reziduální pevnosti betonu
 • základové desky, bíle vany
 • základy pod průmyslové stroje
 • sanace a přebetonávky starých konstrukcí
 • sloupy, stěny a desky
 • piloty

Vlastnosti drátkobetonu STEELCRETE®

Drátkobeton STEELCRETE® lze vyrobit s následujícími parametry:
(dle ČSN EN 206+A2 a ČSN 73 2404)

Pevnostní třída: C 30/37
Stupeň vlivu prostředí: X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1
Průsak tlakovou vodou: 50 mm
Konzistence: S4
Max. zrno kameniva: 16 mm

Parametrem navíc oproti běžnému konstrukčnímu betonu je výkonnostní třída drátkobetonu L1/L2 stanovená podle německé směrnice DAfStb-Richtlinie – Stahlfaserbeton. Výkonnostní třída L1 stanovuje hodnotu reziduální pevnosti v dostředném tahu při deformaci 0,5 mm, zatímco třída L2 stanovuje hodnotu reziduální pevnosti v dostředném tahu při deformaci 3,5 mm. STEELCRETE® lze vyrobit v následujících výkonnostních třídách L1/L2:

 • 2,1/1,2
 • 2,7/1,8
 • 2,7/2,1

Hodnoty reziduální pevnosti v dostředném tahu pro jednotlivé výkonnostní třídy lze nalézt ve výše zmíněné směrnici.

Pro návrh správné specifikace betonu STEELCRETE® je zapotřebí provést zvláštní statický výpočet.

V případě poptávky drátkobetonu STEELCRETE® vždy kontaktuje naše technologické oddělení.

Beton se zaručeným obsahem ocelových vláken

Alternativou k drátkobetonu STEELCRETE® je beton se zaručeným obsahem ocelových vláken. Na přání zákazníka přidáme specifikované množství ocelových vláken do betonu na betonárně, nicméně negarantujeme u něj žádné parametry navíc oproti běžnému konstrukčnímu betonu, pouze správně nadávkované množství ocelových vláken. Běžně dávkované množství ocelových vláken je v intervalu od 20 do 30 kg na metr krychlový betonu. Velkou výhodou přidání drátků již na betonárně je nadávkování pomocí rozdružovače drátků s fukarem, který zajistí rovnoměrné a všesměrné rozptýlení drátků v betonu a zabrání tvorbě tzv. „ježků“, které se projevují shluky nerozmíchaných drátků v betonu.

Drátkobeton se zaručeným obsahem ocelových vláken lze vyrobit stejně jako Konstrukční beton, tedy běžně od pevnostní třídy C 16/20 do C 50/60 a pro takový stupeň vlivu prostředí, který je předepsán v projektové dokumentaci. Beton lze připravit v konzistenci od zavlhlé konzistence S2 do lehce samozhutnitelné konzistence SF1. Maximální zrno kameniva je voleno s ohledem na tloušťku konstrukčního prvku.

Přidání ocelových vláken doporučujeme hlavně v kombinaci s betonem pro průmyslové podlahy FLOORCRETE®. Odpadne tím proces vázání betonářské výztuže a znatelně se urychlí realizace zakázky.

Do betonu lze kromě ocelových vláken přidávat např. i vlákna polypropylenová nebo skleněná, které mají vliv převážně na objemové změny betonu nebo požární odolnost.

 

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246