Vláknobeton a drátkobeton STEELCRETE®

Popis

STEELCRETE® je značkový drátkobeton určený pro konstrukční účely. Ocelová vlákna nahrazují zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, ať už tahovou, smykovou, nebo proti objemovým změnám. Svá využití nachází nejen při realizaci průmyslových staveb, ale i na základy, piloty, sloupy, stěny a základové desky. Pro návrh optimálního množství ocelových drátků a odpovídající třídy betonu STEELCRETE® je zapotřebí zvláštní statický výpočet.

STEELCRETE® D

STEELCRETE® D je konstrukční beton se zaručeným obsahem ocelových vláken (např. 20 kg, 25 kg nebo 30 kg). Beton je vyráběn v konzistencích od S2 (zavlhlá) do SF1 (lehce zhutnitelná), v pevnostních třídách od C16/20 do C50/60 a pro takový stupeň vlivu prostředí, který je požadován projektovou dokumentací. Do betonu jsou přidávána ocelová vlákna v množství, které je předem specifikováno odběratelem. Výrobce zaručuje přesné dávkování a rozmísení vláken ve zvoleném typu betonu. Maximální zrno kameniva je voleno s ohledem na tloušťku konstrukčního prvku.

STEELCRETE® V

STEELCRETE® V je konstrukční beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi. U tohoto typu jsou předem stanovené rozšířené parametry pro beton (pevnost v tahu za ohybu). Je vyráběn v pevnostní třídě od C25/30 pro stupeň vlivu prostředí X0, XC1-4, XA1, XF1, XD2 a v konzistenci betonu S4. Maximální zrno použitého kameniva je 16 mm.

Reference

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246