Cementový potěr CEMFLOW®

Popis

Cementové lité potěry CEMFLOW® se vyrábějí na našich maltárnách TBG Pražské malty, s.r.o. CEMFLOW® stejně jako ANHYMENT® je materiál pro lité podlahy do interiéru, k vytváření podlahových roznášecích vrstev. Takto vyrobené vrstvy – potěry – slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu nebo přímo jako vlastní nášlapná vrstva. CEMFLOW® je litý potěr na bázi cementu, tedy je vhodný i do vlhkých prostor jako jsou sklepy, koupelny, garáže, apod.

Výhody litých cementových potěrů

 • vynikající rovinatost povrchu
 • velmi rychlá realizace a operativní řešení jednotlivých dodávek
 • realizace i bez použití ocelové výztuže
 • úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 50 mm)
 • úspora času a pracovníků
 • úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • bez trvalých a drahých záborů místa, a složitého strojního zařízení na stavbě
 • realizace i v místech s dokončenými okolními prostory
 • realizace i ve vnitřních prostorách s možným nárůstem vlhkosti

Použití cementového potěru

 • připojený potěr
 • oddělený potěr
 • plovoucí potěr
 • vytápěný potěr (max. vstupní teplota 45 °C)
 • pohledový potěr
 • vhodný i do trvale vlhkých prostor

Vlastnosti

CEMFLOW® jsou vysoce tekuté a jemnozrnné směsi s maximálním zrnem kameniva Dmax 8 mm. Zhotovují se z nich roznášecí desky v tloušťkách od 50 mm. Jejich základní vlastností jsou rovinatost povrchu 2 mm na 2 m, vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu a nižší smrštění. Tyto potěry není nutné vyztužovat. Většinu nášlapných vrstev je možné aplikovat bez dodatečného vyrovnávání povrchu – stěrkování. CEMFLOW® je možné využít na všech typech staveb – rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné je použití při rekonstrukcích i v novostavbách.

Doprava, čerpání a ukládka

Potěry CEMFLOW® se vyrábíme na betonárně na Rohanském ostrově a autodomíchávači je dopravujeme na místo ukládky. Pomocí stacionárního pístového čerpadla, které je možné si u nás včetně obsluhy objednat, se směs na místo ukládky čerpá gumovými hadicemi o průměru 50 mm. Délka hadic může být až 150 m v horizontálním směru nebo až 50 m ve vertikálním směru (v závislosti na průměru hadic). Po uložení do konstrukce se materiál pouze srovná do roviny nivelační hrazdou. Za jeden den je možné zhotovit plochu až 1000 m2. Hotová podlaha je do 48 hodin pochozí.

Nabídka produktu CEMFLOW®

Označení výrobku CEMFLOW®Označení dle ČSN EN 13 318Pevnost v tlaku Pevnost v tahu
CF204CT-C20-F4≥ 20 MPa≥ 4 MPa
CF255CT-C25-F5≥ 25 MPa≥ 5 MPa
CF306CT-C30-F6≥ 30 MPa≥ 6 MPa
Nabídka pevnostních tříd cementových potěrů CEMFLOW®

Chcete vědět více?

Michal Bárta

obchodní manažer

michal.barta@tbg-beton.cz +420 602 237 719