Lité směsi pro podlahy

Lité směsi vyrábíme na naší centrální maltárně na Rohanském ostrově, odkud je rozvážíme autodomíchávači po celé Praze. Kromě dopravy materiálu na stavbu poskytujeme i mobilní čerpadla s obsluhou pro uložení materiálu do konstrukce. ANHYMENT® a CEMFLOW® jsou samonivelační směsi určené pro roznášecí vrstvy podlahových souvrství, zatímco PORIMENT® je určený pro vyrovnávací vrstvy podlah a spádové nebo tepelně izolační vrstvy plochých střech.