Mezerovitý beton

Popis

Mezerovitý beton (MCB) je definován a jeho výroba podléhá technické normě ČSN 73 6124-2. Jedná se o beton s velkým objemem mezer vyrobeného z frakcí hrubého a drobného kameniva, cementu a vody. Objem mezer musí být mezi 20 % až 25 %. Pevnost v tlaku na krychli musí být minimálně 8 MPa. Pro výrobu se používá portlandský cement CEM I. Minimální tloušťka vrstvy mezerovitého betonu je 100 mm, maximální kladená tloušťka jedné vrstvy je 300 mm. Doprava na stavbu je zajištěna sklápěcími vozy.

Použití mezerovitého betonu

  • podkladní drenážní vrstvy vozovek
  • drenážní výplně mostních opěr
  • drenážní výplně opěrných stěn

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz