Suchý a zavlhlý beton

Popis

Pod pojmem suchý a zavlhlý beton nabízíme hned několik produktů, všechny však spojuje suchá (S0) až zavlhlá (S2) konzistence, ve které je vyrábíme. V suché a zavlhlé konzistenci nabízíme následující produkty:

  • Suché a zavlhlé betony;
  • Cementopískové mazaniny s deklarovanou pevností;
  • Cementopískové mazaniny s deklarovaným množstvím cementu;
  • Směsi pro stavbu vozovek.

Speciálním produktem v zavlhlé konzistenci jsou cementobetonové kryty.

Suché a zavlhlé betony

Suché a zavlhlé betony vyrábíme podle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 od pevnostní třídy C -/5 do C 30/37. Vzhledem k nedostatku záměsové vody jsou vyráběny pouze pro stupeň vlivu prostředí X0, tedy pro prostředí bez nebezpečí koroze nebo narušení betonu. Betony vyrábíme s maximálním zrnem kameniva Dmax 8, Dmax 16 a Dmax 22 mm.

Cementopískové mazaniny

Cementopískové mazaniny v suché a zavlhlé konzistenci vyrábíme ve dvou variantách:

  • Mazaniny s deklarovanou pevností:
    Mazaniny vyrábíme v pevnostních třídách od MC 5 do MC 30. Výroba mazaniny podléhá normě TN ČB MC 01-2010. Tento druh mazanin se nejčastěji používá na roznášecí vrstvy podlahových konstrukcí.
  • Mazaniny s deklarovaným množstvím cementu:
    Mazaniny vyrábíme s obsah cementu od 50 do 500 kg. Výroba mazaniny podléhá normě TN SVB ČR 02/2006. Tento druh mazanin se nejčastěji používá k zabetonování obrubníků při stavbě chodníků a jiných městských ploch nebo v konzistenci S3 jako „najetí“ čerpadla před začátkem betonáže.

Směsi pro stavbu vozovek

Pro označení těchto druhů směsí se nejčastěji používají názvy stabilizace cementem (SC), kamenivo stmelené cementem (KSC), válcovaný beton, resp. podkladový beton (PB). Výroba směsí podléhá technické normě ČSN EN 14227-1 a jedná se o směsi kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směsi se vyrábí v zavlhlé konzistenci (S1, S2) a na stavbu jsou dopravována sklápěcími vozy. Zhutnění směsi se provádí válcováním nebo pěchováním. V naší nabídce si můžete vybrat z několika pevnostních tříd. V tabulce níže jsou uvedené pevnostní třídy, jejich zažité označení a kód receptury u nás na betonárně.

Pevnostní třídaUžívané označeníKód receptury
C 1,5/2Stabilizace cementem SC IIV020A10.22
C 3/4Stabilizace cementem SC IV040A10.22
C 5/6Kamenivo stmelené cementem KSC IIV060A10.22
C 8/10Kamenivo stmelené cementem KSC IV110A10.22
C 12/15Válcovaný betonV160A10.22
C 16/20Podkladový beton PB IIV210A10.22
C 20/25Podkladový beton PB IV260A10.22
Nabídka směsí pro stavbu vozovek na našich betonárnách

Reference

Chcete vědět více?

Ing. Marek Tichý

obchodní manažer

marek.tichy@tbg-beton.cz +420 724 540 540