Suchý a zavlhlý beton

Popis

Pod pojmem suchý a zavlhlý beton nabízíme hned několik produktů, všechny však spojuje suchá (S0) až zavlhlá (S2) konzistence, ve které je vyrábíme. V těchto konzistencích nabízíme následující produkty:

 • Suché a zavlhlé betony;
 • Cementopískové mazaniny s deklarovanou pevností;
 • Cementopískové mazaniny s deklarovaným množstvím cementu;
 • Směsi pro stavbu vozovek.

Speciálním produktem v zavlhlé konzistenci jsou cementobetonové kryty.

Suché a zavlhlé betony

Suché a zavlhlé betony vyrábíme podle norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 od pevnostní třídy C -/5 do C 30/37. Vzhledem k nedostatku záměsové vody jsou vyráběny pouze pro stupeň vlivu prostředí X0, tedy pro prostředí bez nebezpečí koroze nebo narušení betonu. Betony vyrábíme s maximálním zrnem kameniva Dmax 8, Dmax 16 a Dmax 22 mm.

Cementopískové mazaniny

Cementopískové mazaniny v suché a zavlhlé konzistenci vyrábíme ve dvou variantách:

 • Mazaniny s deklarovanou pevností:
  Mazaniny vyrábíme v pevnostních třídách od MC 5 do MC 30. Výroba mazaniny podléhá normě TN ČB MC 01-2010. Tento druh mazanin se nejčastěji používá na roznášecí vrstvy podlahových konstrukcí.
 • Mazaniny s deklarovaným množstvím cementu:
  Mazaniny vyrábíme s obsahem cementu od 50 do 500 kg. Výroba mazaniny podléhá normě TN SVB ČR 02/2006. Tento druh mazanin se nejčastěji používá k zabetonování obrubníků při stavbě chodníků a jiných městských ploch nebo v konzistenci S3 jako „najetí“ čerpadla před začátkem betonáže.

Směsi stmelené cementem

Pro označení směsí stmelených cementem se dříve užívaly tyto názvy:

 • stabilizace cementem (SC),
 • kamenivo stmelené cementem (KSC),
 • válcovaný beton (VB),
 • podkladový beton (PB).

Výroba směsí stmelených cementem podléhá technické normě ČSN EN 14227-1 a jedná se o směsi kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směsi se vyrábí od pevnostní třídy C 1,5/2 do C 20/25 výhradně v zavlhlé konzistenci (S1, S2). Na stavbu jsou dopravovány sklápěcími vozy. Zhutnění směsi se provádí válcováním nebo pěchováním. V tabulce níže jsou uvedené pevnostní třídy, jejich dřívější a zažité označení spolu s kódem receptury u nás na betonárně.

Pevnostní třídaDříve užívané označeníKód receptury
C 1,5/2Stabilizace cementem SC IIV020A10.22
C 3/4Stabilizace cementem SC IV040A10.22
C 5/6Kamenivo stmelené cementem KSC IIV060A10.22
C 8/10Kamenivo stmelené cementem KSC IV110A10.22
C 12/15Válcovaný betonV160A10.22
C 16/20Podkladový beton PB IIV210A10.22
C 20/25Podkladový beton PB IV260A10.22
Sortiment směsí stmelených cementem dle ČSN EN 14227-1.

Chcete vědět více?

Ing. Marek Tichý

obchodní manažer

marek.tichy@tbg-beton.cz +420 724 540 540