Barevný beton COLORCRETE®

Popis

Barevný beton COLORCRETE® je transportbeton barvený ve hmotě, podle barevné specifikace zákazníka. Barevnosti lze dosáhnout buď přidáním barevných pigmentů nebo použitím bílého cementu, případně jejich kombinací. Pro specifikaci pohledového barevného betonu doporučujeme použít metodiku uvedenou v Technických pravidlech ČSB 03 – Pohledový beton. Pravidla uvádí celkem tři třídy barevnosti povrchu betonu: C1, C2 a C3.

Použití barevných betonů

  • pohledový beton, pohledové konstrukce
  • architektonické a umělecké prvky
  • rekonstrukce stávajících konstrukcí

Vlastnosti barevného betonu

Barevné betony COLORCRETE® jsou vyráběny v souladu s normami ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, dopravovány a čerpány jako běžné transportbetony. Barevné pigmenty neovlivňují výsledné vlastnosti betonu kromě jeho barvy. Betony COLORCRETE® lze vyrobit s jakýmkoliv požadavkem na pevnostní třídu, odolnost vůči vlivům prostředí i konzistenci. Na přání zákazníka je možné jej vyrobit i v zavlhlé konzistenci, bez garance parametrů betonu (tzn. pevnosti, odolnosti proti jednotlivým stupňům vlivu prostředí apod.).

Paleta odstínů betonu COLORCRETE® je velmi široká. Pro jejich výrobu jsou používány anorganické pigmenty, jejichž výhodami jsou světlostálost a odolnost vůči alkalickému prostředí. Z barevné škály je možné zhotovit téměř jakýkoliv barevný odstín. Nejpoužívanější jsou zejména červené, hnědé, žluté a černé pigmenty. Mícháním těchto barev je možné docílit různých odstínů, z nichž nejběžnější jsou obsaženy v našem vzorníku.

Orientační paleta odstínů betonu COLORCRETE®

Bílé betony COLORCRETE®

Samostatnou kapitolou COLORCRETE® jsou bílé betony. I v tomto případě je možné přidávat do čerstvé betonové směsi pigment, ovšem nejvhodnější alternativou z hlediska jasnosti barvy je použití bílého cementu. Zejména pokud je požadavkem dosažení bílého či krémového probarvení betonu. Bílými pigmenty dávkovanými do betonu s běžnými cementy nikdy nelze dosáhnout takové bělosti jako při použití bílého cementu. Beton s bílým cementem lze dále kombinovat s dalšími barevnými pigmenty.

Součástí naší nabídky produktů je již několik let beton z bílého cementu. Tento bílý beton vyrábíme na betonárně Rohanský ostrov, kde máme jedno silo vyčleněné pro skladování bílého cementu. Jedná se o portlandský cement s označením CEM I 52,5 R WHITE z cementárny v Rohožníku na Slovensku. Tento cement obsahuje minimum oxidů železa a manganu, které u běžných cementů způsobují šedé zbarvení betonu. V Česku se bílý cement nevyrábí.

 

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz