Fakulta architektury ČVUT

Až 80% materiálu pro výrobu betonu se přímo na betonárny Rohanský ostrov a Libeň dopravuje ekologicky lodní dopravou. Ročně se díky tomu ušetří desetitisíce kamionů, které by jinak zahltily pražskou dopravu. Veškeré zbytkové betony se ekologicky likvidují v moderních recyklačních zařízeních. Systém výroby a efektivity je každoročně sledován prostřednictvím auditů a recertifikace provozů. Nedílnou součástí ohleduplného přístupu k okolí je také udržování čistoty, omezení hluku a výsadba zeleně uvnitř i v okolí betonáren.