Zkušebnictví

Kvalita našeho betonu se pravidelně kontroluje u akreditovaných laboratoří v četnostech vyšších, než požaduje norma. Pro naše zákazníky vydáváme každý měsíc souhrnné protokoly naměřených výsledků pro každou betonárnu. V případě potřeby zákazníka zařídíme provedení speciálních zkoušek čerstvého i ztvrdlého betonu mimo rámec kontrolního zkušebního plánu prostřednictvím akreditovaných laboratoří.

V rámci naší činnosti se podílíme na mnoha výzkumných projektech, které se věnují inovacím v oblasti technologie betonu a hledání možností nových aplikací betonu. Na výzkumných projektech spolupracujeme mj. s akreditovanými zkušebními laboratoři BETOTECH, s.r.o.; SQZ, s.r.o. a Kloknerův ústav.