Ultra-vysokopevnostní beton TOPCRETE®

Materiál z budoucnosti.

Popis

TOPCRETE® je ultra-vysokopevnostní beton, zkráceně označovaný jako UHPC, jehož krychelná pevnost se standardně pohybuje od 120 až po 190 MPa. Svým složením vyhoví i těm nejagresivnějším stupňům vlivů prostředí a jeho trvanlivost se odhaduje na více než 200 let. Díky velmi vysoké pevnosti UHPC lze navrhovat menší průřezy konstrukcí a snížit tak celkovou vlastní hmotnost konstrukce. Vysoká odolnost UHPC umožňuje tento materiál použít i pro velmi exponované konstrukce, např. jako sanace pojezdové vrstvy vozovek.

TOPCRETE® vyrábíme na naší betonárně Rohanský ostrov podle podnikové normy TBG MTS 2019 UHPC: Ultra-vysokohodnotný beton TOPCRETE® – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. K betonu máme vydané Stavebně technické osvědčení č. STO – 205/267/2019 a Certifikát systému řízení výroby č. 205/C6/2019/0846 vydané nezávislou autorizovanou osobou.

Vlastnosti

Pevnost

České technické normy ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 uvádí nejvyšší pevnostní třídu C 100/115. Pro výrobu ultra-vysokopevnostního betonu TOPCRETE®, který normami danou nejvyšší pevnostní třídu překračuje, se řídíme vlastní podnikovou normou, podle které deklarujeme nejnižší pevnostní třídu C 110/120. Nejvyšší dosažená krychelná pevnost betonu UHPC namíchaného na naší betonárně byla 240,2 MPa.

Stupně vlivu prostředí

TOPCRETE® svým složením vyhoví všem stupňům vlivu prostředí ukládané normami: X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3, XM1-3. V případě, že konstrukce bude vystavena síranové agresivitě, lze vyrobit beton UHPC i s použitím síranovzdorného cementu CEM III/B L – LH/SR. V tomto případě je však nutné počítat s pomalejším nárůstem pevnostní oproti standardní variantě s Portlanským cementem CEM I 42,5 R.

Konzistence

TOPCRETE® je navržen jako beton samozhutnitelný s deklarovanou konzistencí SF2, tedy rozlití kužele 660 – 750 mm. Díky velmi nízkému obsahu vody a vysoké dávky superplastifikátorů je UHPC oproti standardním samozhutnitelným betonům znatelně viskóznější a jeho tekutost lze přirovnat k medu. Z toho důvodu se jako další ukazatel konzistence měří tzv. čas T500, tedy čas v sekundách za jak dlouho dosáhne rozlití kužele 500 mm.

Doprava, čerpání a ukládka

UHPC beton TOPCRETE® se dopravuje z betonárny autodomíchávači na stavbu. Pro bezpečné dopravení na místo stavby a pohodlné uložení do konstrukce je možné prodloužit zpracovatelnost betonu až na 3 hodiny. Čerpatelnost těchto směsí je obtížnější než u běžných betonů a proto je nutné se vždy předem domluvit s technologem na konkrétních podmínkách čerpání. Při zpracování UHPC betonu je nutné postupovat rychle a začít ošetřovat povrch betonu co nejdříve, aby se zabránilo odpařování vody a tvorbě povrchových trhlin.

 

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246