Konstrukční beton

Popis

Konstrukční beton je základním materiálem pro stavbu všech druhů projektů, od malých rodinných domů, přes velké administrativní a obytné budovy, až po rozsáhlé inženýrské a dopravní stavby. Zaujímá většinu výrobní produkce a proto je jeho kvalita naší nejvyšší prioritou.

Beton vyrábíme podle platných norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a na všech našich betonárnách máme zavedený a certifikovaný systém řízení výroby. Pravidelně vydáváme Prohlášení o shodě na naše produkty a provádíme pravidelné kontrolní zkoušky v četnostech vyšších než udává norma. Certifikáty a prohlášení můžete najít ke stažení zde.

Použití konstrukčního betonu

 • podkladový beton
 • základové konstrukce (pasy, patky, piloty)
 • speciální geotechnické práce podle ČSN EN 206+A2 přílohy D (vrtané piloty, podzemní stěny, mikropiloty)
 • konstrukce pozemních staveb (stěny, stropní desky, schodiště apod.)
 • konstrukce dopravních a inženýrských staveb (mosty, tunely)

Pro konkrétní aplikace máme v našem portfoliu připravené značkové betony, které jsou speciálně navržené pro daný účel použití.

Mezi značkovými produkty můžete najít:

Vlastnosti konstrukčního betonu

Pevnost v tlaku

Beton běžně vyrábíme od pevnostní třídy C -/5 do C 50/60, přičemž platí následující názvosloví:

 • do pevnostní třídy C 8/10 se jedná o nenosný beton
 • od pevnostní třídy C 12/15 se jedná o konstrukční beton

Beton s pevnostní třídou vyšší než C 50/60 lze připravit po konzultaci s technologem.

Stupně vlivu prostředí

Konstrukční beton běžně vyrábíme pro všechny stupně vlivu prostředí, záleží pouze na specifikaci zákazníka. Specifikovat lze následující stupně vlivu prostředí betonu:

 • X0          bez nebezpečí koroze a narušení
 • XC1-4    koroze vlivem karbonatace
 • XD1-3    koroze vlivem chloridů
 • XF1-4    působení mrazu a rozmrazování
 • XA1-3    chemické působení
 • XM1-3    koroze vlivem mechanického působení (obrus)

Konzistence

Konstrukční transportbeton je na stavby dopravován autodomíchávači a vyrábí se v konzistencích S3 až S5 (sednutí Abramsova kužele 100 mm a více). Suchý a zavlhlý beton v konzistenci S0 až S2 má vlastní produktovou stránku a je na stavby dopravován sklápěcími vozy.

Maximální zrno kameniva

Všechny betony máme k dispozici s maximální zrnem kamenivam Dmax 8, 16 a 22 mm.

Specifikace konstrukčního betonu

Pro kompletní specifikaci betonu je podle norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 nutné uvést následující požadavky:

 • požadavek, aby beton vyhovoval výše uvedených normám;
 • třídu pevnosti betonu v tlaku;
 • stupně vlivu prostředí;
 • maximální zrno kameniva Dmax;
 • stupeň obsahu chloridů;
 • stupeň konzistence.

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz