Konstrukční beton

Popis

Konstrukční beton je základním materiálem pro stavbu všech druhů projektů, od malých rodinných domů, přes velké administrativní a obytné budovy, až po rozsáhlé inženýrské a dopravní stavby. Zaujímá většinu výrobní produkce a proto je jeho kvalita naší nejvyšší prioritou.

Konstrukční beton vyrábíme podle platných norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 od pevnostní třídy C 12/15 do C 50/60. V případě požadavku na nižší nebo vyšší pevnostní třídu není problém takový beton připravit.

Běžně vyrábíme konstrukční beton pokrývající následující stupně vlivu prostředí, tedy: X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 a XM1. Pro speciální aplikace máme v našem portfoliu připravené značkové betony, které jsou speciálně navržené pro daný účel použití. Jedná se o vodonepropustný beton, pohledový beton, beton pro průmyslové podlahy, barevný beton, vláknobeton a ultra-vysokopevnostní beton.

Konstrukční transportbeton vyrábíme s maximálním zrnem kameniva Dmax 8, 16 a 22 mm v konzistenci S3 až S5 (sednutí Abramsova kužele 100 mm a více). Suchý a zavlhlý beton v konzistenci S0 až S2 má vlastní produktovou stránku.

Specifikace konstrukčního betonu

Pro kompletní specifikaci betonu je podle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 nutné uvést následující požadavky:

  • požadavek, aby beton vyhovoval výše uvedených normám;
  • třídu pevnosti betonu v tlaku;
  • stupně vlivu prostředí;
  • maximální zrno kameniva Dmax;
  • stupeň obsahu chloridů;
  • stupeň konzistence.

Výhody

  • Nízká cena
  • Mnohostranné použití
  • Rychlá výstavba
  • Snadná montáž

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246