Směsi pro stavbu vozovek

Směsi pro stavbu vozovek jsou běžně připravovány jako suché nebo zavlhlé směsi (konzistence betonu S0 až S2) a na stavbu jsou dopravovány sklápěcími vozy. Podle funkce vrstvy konstrukce je nutné zvolit správný typ směsi: drenážní vrstva – mezerovitý beton, finální obrusná vrstva – CB kryt, apod.

Důležité je říci, že některé směsi se podle platných předpisů nenazývají betonem, ale jedná se o směsi stmelené hydraulickými pojivy.