TBG Pražské malty

TBG Pražské malty

2
míchací jádra
3
vlastní autodomíchávače
4
značkové produkty
20
let zkušeností

Kdo jsme a co děláme

Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. se zabývá výrobou, dopravou a ukládkou podlahových samonivelačních litých směsí, čerstvých zdících malt a tepelně izolačních cementových pěn pro střechy i podlahy. Materiály zásobujeme stavby v Praze a okolí (Praha – západ a Praha – východ). Centrální provozovnou, kde sídlí i vedení společnosti, je Rohanský ostrov. TBG Pražské malty, s.r.o. byla založena roku 2001 jakožto dceřiná společnost TBG Metrostav s.r.o. 

Struktura vlastnictví společnosti TBG Metrostav s.r.o.
Struktura vlastnictví společnosti TBG Pražské malty s.r.o.

Kontakty


Fakturační údaje:

TBG Pražské malty, s.r.o.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha 8 – Libeň

Sídlo a korespondenční adresa:

TBG Pražské malty, s.r.o.

Rohanský ostrov

186 00 Praha 8

IČO: 25799380
DIČ: CZ25799380

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71330

Hodnoty společnosti

01

klíčová hodnota

Dlouhodobé vztahy

Hlavní prioritou společnosti je vytváření a pěstování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tyto vztahy jsou založeny především na kvalitě, spolehlivosti a komplexnosti poskytovaných výrobků a služeb. Ať už jste tedy projektant, developer, stavební firma, stavbyvedoucí, živnostník, nebo si jen stavíte rodinný dům, můžete se na nás s důvěrou obrátit. S každým zákazníkem spolupracujeme individuálně podle jeho konkrétních potřeb. Svou práci neustále zlepšujeme tak, abychom co nejefektivněji, nejspolehlivěji a za přiměřenou cenu plnili právě vaše potřeby.

02

klíčová hodnota

Kvalita

Kvalitní produkty vyžadují kvalitní vstupy. Využíváme výhradně osvědčené a certifikované materiály od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Kvalitu vyráběných produktů pravidelně sledují nezávislé akreditované laboratoře. Některé zkoušky provádíme ještě častěji, než požadují příslušné normy. 

TBG Pražské malty mají zavedený, udržovaný a certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016., dále i certifikát systému hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019 a certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016.

03

klíčová hodnota

Inovace

Jsme součástí skupin, které v celosvětovém měřítku patří k inovátorům v oblasti stavebních hmot a technologií. To je důvod, proč i v České republice zavádíme stále nové výrobky a proč stále vylepšujeme stávající receptury a technologické postupy. Naše produkty přinášejí užitek nejen svým zpracovatelům – stavebním a realizačním firmám, ale zejména koncovým uživatelům – jednotlivcům, rodinám, či organizacím. 

Počátky společnosti jsou spjaty s výrobou anhydritových samonivelačních litých potěrů pro podlahové konstrukce ANHYMENT®. Poté následovalo uvedení čerstvé zdící malty MALMIX® na pražský stavební trh. Roku 2004 byla vyvinuta cementová litá pěna PORIMENT®, která slouží jako náhrada polystyrenu do podlahových a střešních konstrukcí. Největší úspěchem společnosti je od roku 2008 vyvinutí CEMFLOW®, samonivelačního podlahového potěru na bázi cementu. Tým technologů neustále pracuje na vylepšování existujících receptur, rozšiřování nabídky a možností využití těchto materiálů.

04

klíčová hodnota

Čas a energie

Víme, že váš čas je drahý, proto vyrábíme a dodáváme naše produkty výhradně čerstvé. To znamená, že jsou bez dalších úprav připravené k okamžitému použití. Tím vám poskytujeme mnoho dalších výhod. Především je to realizace bez přípojky elektrické energie a bez zdroje tlakové vody na stavbě. Dále pak minimální nároky na prostor a velká operativnost dodávek. To vše vám přináší významné finanční a časové úspory. Naše směsi dodáváme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

05

klíčová hodnota

Vztah k životnímu prostředí

TBG Pražské malty vyrábí své produkty v centru města a o to více si je vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí v Praze. Velkou výhodou je přístav pro dopravní lodě, který je u břehu Vltavy na Rohanském ostrově. Veškeré písky, z nichž se malty a potěry vyrábí jsou na provozovnu dováženy výhradně ekologickou lodní dopravu. Jedna loď uveze stejné množství písku jako 33 nákladních aut. To významně ušetří životního prostředí nejen v Praze, ale i v okolí pískoven, odkud se materiál vozí. Svou pozornost věnujeme i recyklaci zbytků čerstvých směsí, které se na stavbách nevyužijí a zůstanou v autodomíchávači.  Pomocí recyklačního zařízení jsou zbytkové směsi proprány a dojde k oddělení pojivového kalu od směsi písku. Recyklační zařízení máme na provozovně dvě, jedno slouží pro recyklaci cementových materiálů a druhé pro anhydritové směsi. Směs propraného písku z recyklačního zařízení nabízíme našim zákazníkům zdarma, výborně poslouží jako zásypový materiál. 

Historie

TBG Pražské malty, s.r.o. byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost firmy TBG METROSTAV s.r.o. Ta se v posledních letech intenzivně věnovala vývoji samonivelačních litých potěrů, cementových pěn a čerstvých malt. První úspěšné aplikace daly podnět k vybudování nové centrální maltárny na Rohanském ostrově a založení firmy TBG Pražské malty, která se litým podlahovým směsím plně věnuje. V následujících letech se stala průkopníkem nových materiálů v České republice a uvedla na trh několik značkových produktů, které jsou v dnešní době standardem ve stavebnictví.

Založení firmy

TBG Pražské malty, s.r.o. byla založena v roce 2001 při příležitosti výstavby nového míchacího centra na Rohanském ostrově.

PORIMENT® a ANHYMENT®

V roce 2003 byly uvedeny na trh značkové produkty PORIMENT® – cementová litá pěna, a ANHYMENT® – samonivelační anhydritový potěr.

MALMIX® uveden na trh

Čerstvá malta MALMIX® pro zdění a omítání byla uvedena na trh v roce 2006. Výroba omítací malty byla však později ukončena.

Revoluce CEMFLOW®

TBG Pražské malty v roce 2008 uvedli na trh jako první v České republice samonivelační litý potěr na bázi cementu.