TBG Pražské malty

TBG Pražské malty

2
míchací jádra
3
vlastní autodomíchávače
4
značkové produkty
20
let zkušeností

Kdo jsme a co děláme

Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. se zabývá výrobou, dopravou a ukládkou podlahových samonivelačních litých směsí, čerstvých zdících malt a tepelně izolačních cementových pěn pro střechy i podlahy. Materiály zásobujeme stavby v Praze a okolí (Praha – západ a Praha – východ). Centrální provozovnou, kde sídlí i vedení společnosti, je Rohanský ostrov. TBG Pražské malty, s.r.o. byla založena roku 2001 jakožto dceřiná společnost TBG Metrostav s.r.o. 

Struktura vlastnictví společnosti TBG Pražské malty s.r.o.

Kontakty


Fakturační údaje:

TBG Pražské malty, s.r.o.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha 8 – Libeň

Sídlo a korespondenční adresa:

TBG Pražské malty, s.r.o.

Rohanský ostrov

186 00 Praha 8

IČO: 25799380
DIČ: CZ25799380

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71330

Hodnoty společnosti

01

klíčová hodnota

Dlouhodobé vztahy

Hlavní prioritou společnosti je vytváření a pěstování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tyto vztahy jsou založeny především na kvalitě, spolehlivosti a komplexnosti poskytovaných výrobků a služeb. Ať už jste tedy projektant, developer, stavební firma, stavbyvedoucí, živnostník, nebo si jen stavíte rodinný dům, můžete se na nás s důvěrou obrátit. S každým zákazníkem spolupracujeme individuálně podle jeho konkrétních potřeb. Svou práci neustále zlepšujeme tak, abychom co nejefektivněji, nejspolehlivěji a za přiměřenou cenu plnili právě vaše potřeby.

02

klíčová hodnota

Kvalita

Kvalitní produkty vyžadují kvalitní vstupy. Využíváme výhradně osvědčené a certifikované materiály od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Kvalitu vyráběných produktů pravidelně sledují nezávislé akreditované laboratoře. Některé zkoušky provádíme ještě častěji, než požadují příslušné normy. 

TBG Pražské malty mají zavedený, udržovaný a certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016., dále i certifikát systému hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019 a certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016.

03

klíčová hodnota

Inovace

Jsme součástí skupin, které v celosvětovém měřítku patří k inovátorům v oblasti stavebních hmot a technologií. To je důvod, proč i v České republice zavádíme stále nové výrobky a proč stále vylepšujeme stávající receptury a technologické postupy. Naše produkty přinášejí užitek nejen svým zpracovatelům – stavebním a realizačním firmám, ale zejména koncovým uživatelům – jednotlivcům, rodinám, či organizacím. 

Počátky společnosti jsou spjaty s výrobou anhydritových samonivelačních litých potěrů pro podlahové konstrukce ANHYMENT®. Poté následovalo uvedení čerstvé zdící malty MALMIX® na pražský stavební trh. Roku 2004 byla vyvinuta cementová litá pěna PORIMENT®, která slouží jako náhrada polystyrenu do podlahových a střešních konstrukcí. Největší úspěchem společnosti je od roku 2008 vyvinutí CEMFLOW®, samonivelačního podlahového potěru na bázi cementu. Tým technologů neustále pracuje na vylepšování existujících receptur, rozšiřování nabídky a možností využití těchto materiálů.

04

klíčová hodnota

Čas a energie

Víme, že váš čas je drahý, proto vyrábíme a dodáváme naše produkty výhradně čerstvé. To znamená, že jsou bez dalších úprav připravené k okamžitému použití. Tím vám poskytujeme mnoho dalších výhod. Především je to realizace bez přípojky elektrické energie a bez zdroje tlakové vody na stavbě. Dále pak minimální nároky na prostor a velká operativnost dodávek. To vše vám přináší významné finanční a časové úspory. Naše směsi dodáváme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

05

klíčová hodnota

Vztah k životnímu prostředí

TBG Pražské malty vyrábí své produkty v centru města a o to více si je vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí v Praze. Velkou výhodou je přístav pro dopravní lodě, který je u břehu Vltavy na Rohanském ostrově. Veškeré písky, z nichž se malty a potěry vyrábí jsou na provozovnu dováženy výhradně ekologickou lodní dopravu. Jedna loď uveze stejné množství písku jako 33 nákladních aut. To významně ušetří životního prostředí nejen v Praze, ale i v okolí pískoven, odkud se materiál vozí. Svou pozornost věnujeme i recyklaci zbytků čerstvých směsí, které se na stavbách nevyužijí a zůstanou v autodomíchávači.  Pomocí recyklačního zařízení jsou zbytkové směsi proprány a dojde k oddělení pojivového kalu od směsi písku. Recyklační zařízení máme na provozovně dvě, jedno slouží pro recyklaci cementových materiálů a druhé pro anhydritové směsi. Směs propraného písku z recyklačního zařízení nabízíme našim zákazníkům zdarma, výborně poslouží jako zásypový materiál. 

Historie

TBG Pražské malty, s.r.o. byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost firmy TBG METROSTAV s.r.o. Ta se v posledních letech intenzivně věnovala vývoji samonivelačních litých potěrů, cementových pěn a čerstvých malt. První úspěšné aplikace daly podnět k vybudování nové centrální maltárny na Rohanském ostrově a založení firmy TBG Pražské malty, která se litým podlahovým směsím plně věnuje. V následujících letech se stala průkopníkem nových materiálů v České republice a uvedla na trh několik značkových produktů, které jsou v dnešní době standardem ve stavebnictví.

Založení firmy

TBG Pražské malty, s.r.o. byla založena v roce 2001 při příležitosti výstavby nového míchacího centra na Rohanském ostrově.

PORIMENT® a ANHYMENT®

V roce 2003 byly uvedeny na trh značkové produkty PORIMENT® – cementová litá pěna, a ANHYMENT® – samonivelační anhydritový potěr.

MALMIX® uveden na trh

Čerstvá malta MALMIX® pro zdění a omítání byla uvedena na trh v roce 2006. Výroba omítací malty byla však později ukončena.

Revoluce CEMFLOW®

TBG Pražské malty v roce 2008 uvedli na trh jako první v České republice samonivelační litý potěr na bázi cementu.