Cementobetonové kryty

Popis

Cementobetonové (CB) kryty neboli silniční betony se vyrábí podle technické normy ČSN EN 13 877-1. Prováděcí norma ČSN 73 6123-1 dělí cementobetonové kryty podle dopravního významu vozovky a třídy dopravního zatížení do tří skupin: CB I, CB II a CB III.

Použití cementobetonových krytů

  • dálnice
  • letištní plochy
  • silnice a odstavné plochy

Vlastnosti cementobetonových krytů

Pevnost

Pevnost cementobetonových krytů závisí na třídě dopravního zatížení. Minimální pevnost pro skupinu CB III je C 25/30, pro skupiny CB I a CB II s více exponovanými komunikacemi je nejnižší pevnostní třída C 30/37. Shrnutí všech skupin CB krytů, příklady použití a požadavky jsou shrnuty v tabulce níže.

SkupinaPříklady použitíMin. pevnostní třída a
s. v. p. dle
ČSN EN 206+A2
CB ILetištní dráhy a plochy, dálnice, rychlostní silnice,
rychlostní místní komunikace a silnice I. třídy
C 30/37 – XF4, XD3
CB IISilnice II. a III. třídy, sběrné místní komunikace,
obslužné místní komunikace, odstavné a
parkovací plochy
C 30/37 – XF4, XD3
CB IIIObslužné místní komunikace, odstavné a
parkovací plochy, dočasné komunikace a účelové
komunikace
C 25/30 – dle dokumentace
Skupiny cementobetonových krytů a požadavky na ně kladené.

Stupně vlivu prostředí

Důležitým parametrem CB krytů je odolnost proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek (zkráceně označované jako CHRL), tomu odpovídá stupeň vlivu prostředí XF4. Z toho důvodu se jedná o provzdušněné betonové směsi s obsahem vzduchu okolo 4,5 % a více, v závislosti na maximálním zrnu použitého kameniva.

Konzistence, doprava a ukládání

Cementobetonové kryty se vyrábí v konzistenci S2 a na stavbu se dopravují sklápěcími vozy. Ukládání a hutnění betonu probíhá strojově pomocí tzv. finišeru, který beton hutní a zároveň uhlazuje jeho povrch. Po uložení betonu následuje úprava povrchu, která se provádí několika způsoby:

  • Tažená juta – povrch betonu se zdrsní přetažením pruhy tkané jutové látky. V dnešní době se již tato metoda nevyužívá z důvodu nevyhovujícím vlastnostem k dnešní intenzitě dopravy.
  • Příčná mechanická striáž – povrch betonu se z pracovní lávky zdrsní pomocí rýžových kartáčů. Tato úprava však vykazuje vyšší hlučnost.
  • Povrch s obnaženým kamenivem – povrch se po pokládce ošetří zpomalujícím postřikem a po několika hodinách se povrchová vrstva malty vymete ocelovými kartáči. Tato metoda je v dnešní době nejvyužívanější vzhledem k vysoké trvanlivosti a nízké hlučnosti vozovky.

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz