Zálivka pro výplně TERRAFLOW®

Popis

TERRAFLOW® je litý cementový samozhutnitelný materiál nízkých pevností vhodný pro zásypy. Jedná se o velmi tekutou směs která významně urychlí zasypávání stavebních jam a výkopů pro potrubí. TERRAFLOW® se nehutní a je lehčí než běžné hutněné zásypy. Díky tomu nehrozí mechanické porušení konstrukce, jejích izolačních vrstev nebo potrubí a případné sedání nedokonale zhutněného materiálu je vyloučeno.

Výhody suspenze

  • Velmi tekutá konzistence
  • Bez nutnosti hutnění
  • Rychlé řešení zpětných zásypů
  • Nižší riziko poškození inženýrských sítí
  • Možnost využití recyklovaného kameniva
  • Možnost ručního odtěžení

Použití suspenze

  • zásypy stavebních jam
  • zásypy inženýrských sítí
  • výplně dutých zemních prostor
  • výplně starých kanalizací

Vlastnosti suspenze

Pevnost

TERRAFLOW® vyrábíme od pevnosti 0,2 MPa, při které je možné materiál zpětně vykopat pomocí ručních nástrojů jako je rýč nebo krumpáč a nedojde tak k poškození inženýrských sítí ve výkopu. Nejvyšší dostupná pevnostní varianta TERRAFLOW® je 5 MPa. Materiál je v běžných podmínkách pochozí do 48 hodin.

Konzistence

TERRAFLOW® je velmi tekutý materiál s deklarovanou konzistencí SF1, tedy rozlití kužele 550 – 650 mm. Dokonale obteče potrubí a tím vytvoří stabilní lože, které lépe roznáší zatížení, snižuje namáhání potrubí a zvyšuje tak jeho životnost. Současně poskytuje větší ochranu potrubí před prorůstáním kořínků vegetace. TERRAFLOW® je navrženo tak, aby jeho struktura byla stabilní a nedocházelo k nadměrnému sedání a odlučování vody z materiálu v průběhu tuhnutí.

Doprava, čerpání a ukládka

TERRAFLOW® je vyráběn na betonárně vedle našich ostatních produktů a na stavbu se dopravuje autodomíchávači. Tato směs je čerpatelná mobilními i stabilními pístovými čerpadly a za pomoci hadic je možné ji snadno ukládat do míst potřeby. Vzhledem k samozhutnitelné konzistenci je maximální nakládka jednoho auta 7 m3 materiálu. Sednutí materiálu se v závislosti na konzistenci a pevnostní třídě pohybuje do 3 %.

Nabídka TERRAFLOW®

Všechny varianty lze vyrobit i za použití recyklovaného kameniva získaného ze stavební suti.

Označení výrobku TERRAFLOW®Orientační pevnostní třídaKonzistenceDmax
TF002A60.40,2 MPaSF14 mm
TF010A60.41,0 MPaSF14 mm
TF030A60.43,0 MPaSF14 mm
TF050A60.45,0 MPaSF14 mm
Nabídka výrobků TERRAFLOW®

Video ze stavby

Popílkocementová suspenze

Alternativou ke značkovému produktu TERRAFLOW® je tradiční popílkocementová suspenze. Na rozdíl od TERRAFLOW® suspenze neobsahuje drobné kamenivo a je o něco tekutější, na druhou stranu vykazuje větší sednutí a to až okolo 10 %. Suspenze je vhodná pro zaplnění prostor na větší vzdálenost, například úzkého profilu potrubí dlouhého desítky metrů. Nevýhoda popílkocementové suspenze je její nižší dostupnost v letních měsících, kdy teplárny nejsou v provozu a popílku je na trhu nedostatek. Nižší dostupnost popílku byl také jeden z důvodů proč jsme u nás vyvinuli značkový produkt TERRAFLOW®, který je dostupný po celý rok.

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz