Anhydritový potěr ANHYMENT®

Popis

Lité samonivelační anhydritové potěry ANHYMENT® se vyrábějí na našich maltárnách dceřiné společnosti TBG Pražské malty, s.r.o. ANHYMENT® je materiál pro lité podlahy do interiéru, k vytváření podlahových roznášecích vrstev. Takto vyrobené vrstvy – potěry – slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako vlastní nášlapná vrstva (po provedení příslušných povrchových úprav – např. epoxidových, polyuretanových nebo jiných stěrek). Lze volit mezi ANHYMENTEM® na bázi anhydritu, nebo na bázi alfa sádry.

Vlastnosti

Anhydritové potěry ANHYMENT® jsou vysoce tekuté a jemnozrnné směsi s maximálním zrnem kameniva Dmax 4 mm. Zhotovují se z nich roznášecí desky v tloušťkách od 30 mm. Jejich základní vlastností jsou rovinatost povrchu 2 mm na 2 m, vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu a velmi nízké smrštění. Tyto potěry se nevyztužují. Přímo na povrch potěrů ANHYMENT® lze aplikovat téměř všechny druhy nášlapných vrstev – dlažba, parkety, laminátová podlaha, koberec, PVC aj.

Doprava, čerpání a ukládka

Tyto potěry vyrábíme na betonárně Rohanský ostrov a autodomíchávači je dopravujeme na místo ukládky. Na stavbě je směs z autodomíchávače postupně dávkována do šnekového čerpacího zařízení a pomocí hadic o průměru 50 nebo 63 mm uložena do jednotlivých místností. Tímto způsobem je možné ukládat materiál do vzdálenosti až 200 metrů a do výšky až 100 metrů. Po uložení do konstrukce se materiál pouze srovná do roviny nivelační hrazdou a do druhého dne je podlaha pochozí. Podlahy v běžném rodinném domě tak lze zhotovit za 2 hodiny. Zkušená firma zvládne za jednu směnu vylít přes 1500 m2 podlah.

Nabídka produktu ANHYMENT®

Označení výrobku ANHYMENT®Označení dle ČSN EN 13 318PojivoPevnost v tlaku Pevnost v tahu
AE204CA-C20-F4Anhydrit≥ 20 MPa≥ 4 MPa
FE204CA-C20-F4Alfa sádra≥ 20 MPa≥ 4 MPa
AE255CA-C25-F5Anhydrit≥ 25 MPa≥ 5 MPa
FE255CA-C25-F5Alfa sádra≥ 25 MPa≥ 5 MPa
AE307CA-C30-F7Anhydrit≥ 30 MPa≥ 7 MPa
FE307CA-C30-F7Alfa sádra≥ 30 MPa≥ 7 MPa
Nabídka pevnostních tříd anhydritových potěrů ANHYMENT®

Výhody

  • vynikající rovinatost povrchu
  • velmi rychlá realizace
  • bez použití ocelové výztuže
  • úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 30 mm)
  • úspora času a pracovníků
  • úspora elektrické energie a vody na stavbě
  • operativní řešení jednotlivých dodávek
  • bez trvalých a drahých záborů místa
  • bez složitých strojních zařízení na stavbě
  • realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

ANHYMENT PLUS®

Nově nabízíme produkt ANHYMENT PLUS®. Jedná se o litý tenkovrstvý potěr na bázi síranu vápenatého, u kterého jsou garantované jeho tepelné vlastnosti. Díky zvýšenému součiniteli teplené vodivosti je příznivě ovlivňována efektivita podlahového topení a tepelný komfort užívaných prostor. Současně je možné potěr použít již od tloušťky 20 mm a to díky zvýšené pevnosti v tahu za ohybu. Pro docílení požadovaných vlastností je použita patentovaná technologie THERMIO®+. Potěr má charakteristickou růžovou barvu. Pro více informací jsou Vám k dispozici naše Technické listy.

Reference

Chcete vědět více?

Michal Bárta

obchodní manažer

michal.barta@tbg-beton.cz +420 602 237 719