TBG Metrostav

TBG Metrostav

5
betonáren
23
autodomíchávačů
82
zaměstnanců
389 ㎥/hod.
výrobní kapacita

Kdo jsme a co děláme

Společnost TBG Metrostav s.r.o. se zabývá výrobou, dopravou a ukládkou transportbetonu a dalších betonových směsí. Svou činnost TBG Metrostav vykonává zejména v Praze, kde má svých 5 provozoven: betonárna Rohanský ostrov, betonárna Libeň, betonárna Radlice, betonárna Písnice a betonárna Úvaly.

Struktura vlastnictví

TBG Metrostav s.r.o. byla založena roku 1995, kdy se stala rovným dílem součástí skupin HeidelbergCement Group (nyní Heidelberg Materials) a Metrostav. Společnost má dvě dceřiné firmy: TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava.  Společně se svými dceřinými společnostmi tak nabízí kompletní sortiment materiálů a služeb pro veškeré mokré procesy na stavbě.

Struktura vlastnictví společnosti TBG Metrostav s.r.o.

Kontakty


Fakturační údaje:

TBG METROSTAV s.r.o.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha 8 – Libeň

Sídlo a korespondenční adresa:

TBG METROSTAV

Rohanský ostrov

186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 63992990
DIČ: CZ63992990

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39147

Hodnoty společnosti

01

klíčová hodnota

Dlouhodobé vztahy

Hlavní prioritou společnosti je vytváření dlouhodobých vztahů s obchodními partnery – s dodavateli i s odběrateli. Vzájemné vztahy jsou založeny především na spolehlivosti, kvalitě a komplexnosti poskytovaných výrobků a služeb. S každým zákazníkem spolupracujeme individuálně, nasloucháme jeho potřebám a díky zkušenostem a vlastnímu vývoji dokážeme nabídnout řešení na míru. Ať už stavíte dálnici, most, obytnou budovu, nebo si jen rekonstruujete rodinný dům, obraťte se na nás – připravíme pro Vás optimální řešení.

02

klíčová hodnota

Kvalita

Kvalitní beton vyžaduje kvalitní vstupní materiály. Využíváme výhradně osvědčené a certifikované materiály od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Kvalitu vyráběných produktů pravidelně sledují nezávislé akreditované laboratoře. Některé zkoušky provádíme ještě častěji, než požadují příslušné normy.

Na všech výrobnách je zaveden systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, který je spolu s elektronicky řízeným systémem výroby zárukou prvotřídní jakosti našich produktů. Dále jsou na všech provozovnách zavedeny a udržovány certifikáty systému hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019 a certifikáty systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016. Veškeré vyráběné betony jsou v souladu s požadavky současně platných norem ČSN EN 206+A2 a
ČSN P 73 2404.

03

klíčová hodnota

Inovace

Neustále pracujeme na zvyšování kvality a rozšiřování naší nabídky produktů. V našem technologickém oddělení zaměstnáváme odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti transportbetonu a betonových konstrukcí.

Jako jedni z prvních v České republice jsme dodávali samozhutnitelný beton EASYCRETE® do velkoobjemových konstrukcí Zlíchovského tunelu. Roku 2013 jsme uvedli na trh vodonepropustný beton PERMACRETE® vhodný pro realizace bílých van či definitivních ostění tunelu. Jsme také výrobcem ultra-vysokopevnostního betonu TOPCRETE® (UHPC). Tento beton dosahuje pevnosti v tlaku přes 150 MPa, naším maximem je pevnost v tlaku přes 240 MPa. I tento špičkový beton vyrábíme ve formě transportbetonu. Máme bohaté zkušenosti s výrobou stříkaných betonů, barevných betonů COLORCRETE®, betonů s bílým cementem, pohledových betonů, těžkých betonů, betonů s rozptýlenou výztuží STEELCRETE®, a s mnoha dalšími speciálními betony.

04

klíčová hodnota

Vztah k životnímu prostředí

Společnost TBG Metrostav pozorně vnímá vliv své výrobní činnosti na životní prostředí, ochrana životního prostředí na provozovnách i v jejím okolí jsou jedním z hlavních bodů strategie v rámci naší podnikatelské činnosti. Součástí každého provozu jsou moderní technické prvky a systémy. Mezi ty podstatné se řadí automatické řízení výroby, které vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. Prachové filtry, čistírny odpadních vod, omezení hluku, autodomíchávače s nízkými emisemi, recyklace zbytkového betonu – to všechno jsou u nás naprosto běžná opatření. Snahou je jít ještě dále a maximálně využívat lokace našich provozoven v centru města u břehů řeky. Díky přímému spojení betonáren Rohanský ostrov a Libeň s řekou maximálně využíváme pro zásobování možnosti lodní dopravy kameniva. Tímto způsobem každý rok ušetříme Prahu o desítky tisíc kamionů. Šetří se tak nejen ulice, silnice, dálnice a občané hlavního města, ale také životní prostředí v okolí pískoven a lomů, ze kterých suroviny dovážíme.

Historie

TBG METROSTAV s.r.o. byla založena roku 1995. Ovšem samotná historie společnosti sahá ještě mnohem dále. Centrálním provozem TBG METROSTAV je betonárna na Rohanském ostrově, která existuje už od roku 1967, kdy byla postavena, aby zásobovala betonem výstavbu pražského metra. Zajímavostí je, že již v té době fungoval u betonárny přístav a betonárna byla velkou měrou zásobována lodní dopravou, jako je tomu doposud. Tehdy byla betonárna součástí podniku Vodních staveb a později Metrostavu, který roku 1995 prodal 50 % podíl betonárny skupině HeidelbergCement (Českomoravský beton) a k 1. 9. 1995 vznikla společnost TBG METROSTAV. V tomto roce měla společnost vedle Rohanské provozovny ještě provoz na Zličíně. TBG METROSTAV byla a je jedničkou na pražském trhu.

Založení firmy

Vznik firmy TBG METROSTAV s.r.o. se datuje k roku 1995, kdy zavážela Prahu betonem z betonárny na Rohanském ostrově a Zličíně (viz foto).

Ukončen provoz Zličína

V roce 1998 byl ukončen provoz betonárny na Zličíně a naopak byl zahájen provoz betonáren v Písnici a Radlicích.

SCC beton EASYCRETE®

První aplikace samozhutnitelného betonu EASYCRETE® na Zlíchovském tunelu, který je součástí městského okruhy Prahy.

Založení dceřiné společnosti

V roce 2001 byla založena dceřiná společnost TBG Pražské malty s.r.o., která se zabývá výrobou litých podlahových směsí a čerstvých malt.

Otevřena nová betonárna Libeň a maltárna Hloubětín

Otevřena betonárna v Libni, která byla postavena pro dokončení městského okruhu, a betonárna a maltárna na Hloubětíně.

Beton PERMACRETE®

V roce 2011 byl uveden na trh vodonepropustný beton PERMACRETE®, který byl prvně použit na VZT kanál tunelu Blanka.

UHPC

První významná aplikace UHPC betonu s krychelnou pevností přes 130 MPa byla na lávce pro pěší v Čelákovicích v roce 2012.

R-CRETE®

V roce 2021 jsem na trh uvedli
R-CRETE®, beton z recyklovaného kameniva. Záleží nám na životním prostředí a je nutné chránit přírodní zdroje nerostných surovin.