Úvaly

Adresa

icon_map_bg

Tuklaty 215
250 82 Tuklaty

Mapa

Otevírací hodiny

icon_clock_bg
provoz betonárny je dočasně ukončen – těšíme se na Vás při otevření nové betonárny

Popis

Betonárna Úvaly (dříve betonárna Konekta) rozšířila výrobní kapacity společnosti TBG Metrostav s.r.o. v lednu roku 2022. Provoz betonárny bude v roce 2022 a 2023 dočasně omezen. Omezený provoz bude ovlivňovat otevírací dobu, výrobní kapacity i nabízený sortiment betonových směsí, který bude obsahovat pouze několik základních receptur. V průběhu roku 2023 se však předpokládá vybudování nové betonárny, která bude vybavena nejmodernějšími technologiemi připravená k plnohodnotnému servisu, který znáte z našich ostatních betonáren.

Hrubý plán provozu betonárny v Úvalech pro rok 2022:

  • Rok 2022: Omezený provoz betonárny s redukovaným sortimentem betonů (provoz ukončen ke 30.11.2022)
  • Rok 2023: Výstavba nové plnohodnotné betonárny (provoz bude po tuto dobu uzavřen).
  • Rok 2024: Betonárna v Úvalech v plném provozu.
    * Toto je hrubý plán, který bude v průběhu času aktualizován.

Momentálně dostupné receptury z Portlandského struskového cementu CEM II/B-S 32,5 R:

  • suché a zavlhlé betony do pevnostní třídy C 25/30
  • konstrukční beton v konzistencích S3 a S4 do pevnostní třídy C 30/37 a stupně vlivu prostředí XC4, XD2, XF1, XA1
  • cementopískové potěry a mazaniny
  • kamenivo stmelené cementem KSC I

Na betonárně zatím nejsou k dispozici žádné naše značkové betony.