Cementová pěna PORIMENT®

Popis

Cementová litá pěna PORIMENT® se vyrábí na našich maltárnách dceřiné společnosti TBG Pražské malty, s.r.o. a je tekutou alternativou pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren aj. PORIMENT® slouží k vyrovnání nosných konstrukcí, k provádění tepelně izolačních vrstev či k ochraně rozvodů vedených v podlaze. Významné využití nalezne i při provádění spádových vrstev plochých střech a teras. Dále jej lze využít pro výplně „hluchých“ míst konstrukce, zemních dutin a kanálů nebo jako výplň okolo bazénů.

Použití cementové pěny

 • spádové vrstvy plochých střech
 • vyrovnávání nerovností ve vodorovných nosných konstrukcích
 • zalévání rozvodů v podlaze (vyrovnání a ochrana)
 • tepelně-izolační vrstvy

Vlastnosti

PORIMENT® je lehký silikátový materiál vyráběný na stavbě pomocí speciálního mobilního zařízení zvaného Aeronicer. Do některých typů PORIMENTU® je na stavbě přidáván kuličkový polystyrén za účelem zlepšení tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnost. Výsledné vlastnosti PORIMENTU® se liší podle jeho druhu.

 • Suchá objemová hmotnost 300–700 kg/m3;
 • Pevnost v tlaku 0,3–2,0 MPa;
 • Součinitel tepelné vodivosti od 0,067 W/mK v suchém stavu.

Doprava, čerpání a ukládka

PORIMENT® vyrábíme na betonárně na Rohanském ostrově. Jedná se o cementovou suspenzi, kterou následně autodomíchávačem zavezeme k Vám na stavbu, kde jej složíme do speciálního mobilního zařízení – Aeroniceru. Na stavbě je suspenze smíchána s přísadou a podle druhu PORIMENTU® i s polystyrenovými kuličkami. Směs se dále čerpá gumovými hadicemi o průměru 50 mm. Délka hadic může být až 200 m v horizontálním směru nebo až 100 m ve vertikálním směru od místa ukládky. Za den je tak možné nalít plochu až 1500 m2.

Nabídka produktu PORIMENT®

Označení výrobku PORIMENT®PoužitíMinimální tloušťka vrstvy
PORIMENT PPpodlahové souvrství nebo pro výplně4 cm
PORIMENT PPSspádové vrstvy na plochých střechách4 cm
PORIMENT PWtenkovrstvé vyrovnávky2 cm
PORIMENT PWSspádové vrstvy, kde se předpokládá kotvení izolací do této vrstvy2 cm
Druhy cementových litých pěn PORIMENT® podle účelu použití

Výhody

 • vyrovnání nerovností podkladu
 • velmi rychlá realizace
 • nízká objemová hmotnost
 • minimální riziko akustických mostů
 • bez použití ocelové výztuže
 • úspora času a pracovníků
 • úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • operativní řešení jednotlivých dodávek
 • bez trvalých a drahých záborů místa
 • bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

Chcete vědět více?

Michal Bárta

obchodní manažer

michal.barta@tbg-beton.cz +420 602 237 719