Rohanský ostrov

20 ㎥/hod
kapacita maltárny
2
míchací jádra
recyklace
zbytkového betonu

Adresa

icon_map_bg

Rohanský ostrov
186 00 Praha 8 – Karlín

Mapa

Otevírací hodiny

icon_clock_bg
„Letní“ otevírací doba (duben – prosinec) 2024
Po – Pá 6:00 – 17:00
So – Ne 6:00 – 15:00

Kontaktní osoby

Jan Petřík

dispečer

jan.petrik@tbg-beton.cz +420 606 672 599

Popis

Maltárna Rohanský ostrov je vybavena zařízením typu Liebherr RIM s dvěma míchacími jádry o objemu 2 x 1,5 m3 a je řízena automatickým řídícím systémem. Každé jádro je určeno pro jiný druh pojiva. Jádro A je určeno pro míchání směsí na bázi síranu vápenatého (anhydritu), které nabízíme pod obchodní značkou Anhyment®. Jádro B je určeno pro míchání směsí na bázi cementu, jedná se hlavně o značkové produkty Cemflow® a Malmix®. Při výrobě je tedy vyloučena možnost nežádoucího smíchání síranu vápenatého (anhydritu) a cementu.

Maximální výrobní kapacita jednoho jádra maltárny je přibližně 20 m3/hod. Lité směsi pro podlahy vyžadují delší míchací časy než běžné betonové směsi. Minimální velikost jedné záměsi litých směsí je 0,50 m3. V případě malt pro zdění je minimální velikost záměsi 0,4 m3.

Maltárna má zavedený a udržovaný: 

  • certifikát systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • certifikát systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN 50001:2019
  • certifikát environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • certifikát systému řízení výroby v souladu se směrnicí rady Evropských společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive) ve znění směrnice 93/68/EHS
  • ES prohlášení o shodě pro všechny výrobky dle výše uvedených předpisů, dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a dle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Dokumenty jsou k dispozici ke stažení v sekci certifikáty.