Vodostavební beton PERMACRETE®

Popis

Vodostavební beton PERMACRETE® je speciálně navržený pro výstavbu všech druhů vodonepropustných konstrukcí, zejména pak pro konstrukce spodních staveb pozemních budov známých pod pojmem „bílá vana“. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak vody hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Beton má nízký vývoj hydratačního tepla a omezené smrštění. PERMACRETE® neobsahuje krystalizační přísady. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily.

Vlastnosti

Pevnost

Standardní typy vodostavebních betonů PERMACRETE® pokrývají pevnostní třídy C25/30 až C40/50. Průběh nárůstu pevností je dle ČSN EN 206+A1:2018 pomalý. Betony PERMACRETE® jsou standardně hodnoceny až po 90 dnech, ale v nabídce jsou i verze hodnocené už po 28 dnech.

Stupně vlivu prostředí

Konstrukce bílých van nejčastěji čelí prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Tomuto prostředí většinou odpovídají stupně vlivu prostředí XA1-3, na což byl PERMACRETE® prioritně navržen.

Škála betonů PERMACRETE® pokrývá následující stupně vlivu prostředí:

  • XC1–4 Koroze vlivem karbonatace
  • XD1–3 Koroze způsobená chloridy, jinými než z mořské vody
  • XF1–3 Střídavé působení mrazu a rozmrazování
  • XA1–3 Chemicky agresivní prostředí

Konzistence

Pro dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnících prvků ve spárách je vhodné použít beton tekutější konzistence. PERMACRETE® se standardně vyrábí v konzistenci S4 (sednutí Abramsova kužele 160–230 mm). Dobré zpracovatelnosti je dosaženo použitím moderních superplastifikátorů, nikoliv použitím vody. Ředění betonu na staveništi vodou je přísně zakázáno, neboť dojde ke zhoršení všech parametrů betonu, mezi nimiž je i schopnost zadržet vodu. Ředění by mělo probíhat pouze za pomocí plastifikátoru a pod dohledem našeho technologa.

Vývoj hydratačního tepla

Betony PERMACRETE® jsou navrženy pro konstrukce s požadavkem na snížený vývoj hydratačního tepla. Omezení maximálních teplot v jádře betonové konstrukce umožňuje snížení teplotních gradientů v konstrukci (rozdílů teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce) a tím omezení rizika vzniku trhlin v konstrukci. Betony PERMACRETE® splňují požadavek na maximální teplotu betonového dílu pro normalizovaný beton BS1 A dle TP ČBS 02.

Smrštění

Pro vodonepropustné konstrukce jsou největším rizikem trhliny. Trhliny vznikají od napětí vzniklého od smrštění betonu, kterému beton nedokáže vzdorovat ať už svojí pevností v tahu, nebo vyztužením. Z tohoto vyplývá potřeba omezit u vodonepropustných konstrukcí smrštění betonu jeho složením.

PERMACRETE® má omezené jak autogenní smrštění, tak smrštění z vysychání. Betony PERMACRETE® splňují požadavky rakouské normy pro betony se silně redukovaným smrštěním RRS.

Nabídka betonů PERMACRETE®

Skupina stupňů vlivu prostředíLPT
Koroze vlivem karbonataceXC1-4XC1-4XC1-4
Koroze způsobená chloridyXD1-2XD1-3XD1-3
Chemicky agresivní prostředíXA1-2XA1-3XA1-3
Odolnost proti obrusuXM1XM1
Maximální průsak tlakovou vodou30 mm20 mm20 mm
Odolonost betonu proti zmrazování a rozmrazováníC/50/1500
Nabídka betonů PERMACRETE® podle požadavků na vlastnosti betonu

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246