Multifunkční sál DOX+

Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích rozšířilo své prostory o 3 nové betonové objekty. Beton pro dostavbu DOX pochází z betonárny Libeň. Stropy, stěny, schodiště, dokonce i podlahy jednoho z objektů jsou kompletně betonové, pohledové. Zejména podlahy jsou velmi zajímavé: Ze strany investora vznikl požadavek na podlahu, která by působila jako leštěný beton, nicméně skladba podlahy nedovolila použití běžného betonu. Vznikl nápad na leštění cementového litého potěru CEMFLOW, který je možné ukládat již v tloušťkách od 50 mm. Jedná se tedy o první realizaci pohledového podlahy technologií leštění CEMFLOW. Výsledný povrch podlahy působí vzhledem průmyslové betonové podlahy, s tím rozdílem, že díky použití CEMFLOW bylo možné snížit počet smršťovacích spár v podlaze. Další zajímavostí jsou šikmé sloupy z pohledového betonu, na nichž jedna z budov stojí.  Tyto sloupy opticky odlehčují hmotu stavby a navíc nabízí prostor pro parkování pod budovou. Sloupy byly betonovány ze samozhutnitelného betonu, jednak z estetických důvodů a také aby došlo k dokonalému obetonování husté výztuže. Výzvou bylo i zásobování stavby betonem. Z důvodu nízkého průjezdu vnitroblokem byly vyčleněny autodomíchávače o takové výšce, aby tudy dovnitř projely.