Výdech z tunelu Blanka

O projektu

V ulici Nad Královskou oborou se nachází téměř 19 metrů vysoký betonový tubus. Tato konstrukce s netradičním betonovým pláštěm slouží k odvodu zplodin z tunelu Blanka. Autorem návrhu opláštění je česko-argentinský umělec Frederico Diaz. Fasádu tubusu tvoří 176 panelů z bílého betonu z řady COLORCRETE®. Speciálně pro toto dílo byla vyvinuta a dlouze testována speciální bílá betonová směs. Požadavkem na beton byla vysoká pevnost, odolnost vůči cyklickému namáhání mrazem, bílá barva, samozhutnitelná konzistence a jemná kompaktní struktura, jež by dokonale obtiskla reliéf formy. Byl tedy vyroben beton z řady COLORCRETE® o pevnosti C40/50 XF4, konzistence SF2 o maximálním zrnu kameniva 8mm. Bílé barvy betonu bylo dosaženo použitím bílého cementu CEM I 52,5 R WHITE z cementárny v Rohožníku namísto běžného šedého. Každý panel má unikátní strukturu, která v celku vytváří bílý válec s 3D strukturou heraldického motivu. Struktura povrchu panelů a celkový reliéf byl vytvořen technologií 3D tisku. Do pískového lože v připravené formě byla struktura vyškrábána a vyryta robotickou rukou podle návrhu v počítačovém programu. Po vytvoření struktury byl povrch písku zpevněn a následně byl do formy vylit beton. Následující den, po zatvrdnutí betonu, byly panely odformovány a písek na povrchu panelu byl odstraněn vysokotlakým čističem. Instalaci panelů na betonový tubus provedla renomovaná firma Sipral. Po instalaci panelů na tubus bylo celé dílo ještě dobarveno modrou barvou.

Video

Fotogalerie