icon_arrow_right_primary Zpět na novinky

Pařížské betonárny jako vzor pro Prahu

01. 11. 2022 - Novinky a zajímavosti

Naši technologové v říjnu navštívili Paříž a měli možnost vidět, jak v centru města provozují a zásobují betonárny, které dodávají beton na stavbu budov a dopravní infrastruktury po celém městě. Na okraji vnitřního okruhu města se nachází hned několik betonáren různých výrobců, sklady stavebních materiálů, ale i deponie pro dočasné skladování odpadu určeného pro odvoz na skládku nebo do recyklačního střediska. Jedna oblast s celkem čtyřmi betonárnami se nachází na západním ramenu řeky Seiny na pomezí departmentu Paris a Hauts-de-Seine (viz fotografie níže). Druhá oblast, opět se čtyřmi betonárnami, se nachází na opačné straně města, kde Seina pokračuje do departmentu Val-de-Marne.

Všech osm betonáren leží na řece Seině a je možné je zásobovat lodní dopravou. Na betonárny se loděmi dováží hlavně kamenivo, které zaujímá přibližně 75 % celkového objemu betonu. Nicméně v Paříži využívají lodě i pro zásobování betonáren cementem, který zaujímá dalších 10 – 20 %. Lze tedy říci, že veškeré materiály pro výrobu betonu se dopravují po řece, což ušetří Pařížské silnice o desítky tisíc nákladních aut ročně. Mimo betonáren u řeky sídlí i sklady dalších stavebních materiálů potřebných k intenzivní výstavbě v centru města. Řeka se však nevyužívá jen na přívoz stavebních materiálů, ale i na odvoz stavebního a demoličního odpadu nebo betonových bloků, které se posléze recyklují a zpětně využívají při výrobě betonu.

Betonárny disponují velkými zásobníky na kamenivo, které mají kapacitu na pokrytí až celé denní výrobní kapacity betonárny. Současně je část kameniva „skladována“ přímo na lodích, které kotví poblíž a jsou připravené na vykládku písku a štěrku potřebného k výrobě betonu.

Celý tento systém funguje na základě pronajímání náplavek Pařížskou radnicí firmám, které na nich provozují svou činnost. Jednou z hlavních podmínek Pařížské radnice je maximální využití řeky pro dopravu materiálu do města i z města. Firmy jsou tak motivovány tento způsob dopravy využívat v co největší možné míře. Samozřejmostí je i dbání na životní prostředí, tedy udržovat hluk a prašnost na co nejnižší úrovni.

Nám se v TBG Metrostav a TBG Pražské malty pařížský koncept líbí a proto máme dvě naše betonárny a maltárnu umístěné u řeky Vltavy. Velká část kameniva k výrobě betonu se tak na tyto provozovny dováží po řece a stejně jako v Paříži tak šetříme životní prostředí i dopravu v Praze snížením počtu nákladních aut potřebných k přepravě materiálu. Ročně Prahou projede přibližně o 10.000 kamionů méně a to pouze díky lodní dopravě.

Další novinky