icon_arrow_right_primary Zpět na novinky

Elektronické dodací listy

27. 06. 2022 - Novinky a zajímavosti

Proč elektronické dodací listy zavádíme?

Doba jde neúprosně dopředu a i my hledáme cesty jak zlepšit naše služby a zefektivnit komunikaci s našimi zákazníky. Digitalizace je jedním z nástrojů, pomocí kterého můžeme vyšší efektivity dosáhnout. Jelikož jsou dodací listy důležitou součástí celého procesu odběru našich materiálů, začali jsme digitalizovat jako první právě dodací listy.

Jak to bude fungovat?

Systém elektronických dodacích listů zavádíme od 1.7.2022.

Elektronické dodací listy plně nahradí platnost „klasických“ papírových dodacích listů.

Řidiči mixů budou vybaveni mobilními zařízeními, na kterých se bude potvrzovat přejímka dodávky materiálu podpisem na dotykovém displeji. V případě, že se na stavbě ve chvíli dokončení vykládky nebude vyskytovat žádná oprávněná osoba k potvrzení přejímky dodávky materiálu, bude možné dodací list potvrdit i pomocí odkazu v SMS zprávě. Potvrzovací SMS zprávy budou chodit na předem určené telefonní číslo, které uvede odběratel do našeho systému. Po potvrzení dodávky na stavbě se automaticky odešle elektronický dodací list na kontaktní emailovou adresu, kterou bude možné zadat u dispečera betonárny nebo u řidiče mixu.

Co si od toho slibujeme?

Od systému elektronických dodacích listů si slibujeme zjednodušení a zefektivnění práce s dokumenty, se kterými se muselo manipulovat v papírové podobě. Sníží se tak riziko jejich ztráty nebo poškození na stavbě. Zvýší se přesnost zaznamenávání časů příjezdů a odjezdů ze stavby, a tím např. i časy čekacích lhůt. Ušetří se množství vyprodukovaného papíru potřebného pro tisk dodacích listů. Umožní nám to dále zlepšovat naše služby tak, aby spolupráce s námi byla co nejsnadnější a nejpřívětivější.

Doufáme, že přechod na nový systém elektronických dodacích listů bude co nejhladší. V případě jakýchkoliv dotazů se ale obraťte na naše obchodní oddělení, rádi odpovíme na všechny Vaše otázky.

Další novinky