Značkové betony

Představujeme Vám značkové výrobky, které vyrábí společnosti skupiny Českomoravský beton a.s., jejímž členem je i společnost TBG Metrostav s.r.o. Tyto výrobky mají jasně definované parametry a zaručené určité vlastnosti. Jedná se o vysoce hodnotné produkty, vyráběné nejnovějšími metodami a progresivními technologiemi, kde zvláštní důraz je kladen na výsledné užitné parametry pro uživatele a zpracovatele.

Jsou určené pro předem dané aplikace i pro řešení individuálních požadavků zákazníků.

Permacrete - betony pro vodonepropustné konstrukce

Permacrete je beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem "bílá vana". Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily.

§  různé pevnostní třídy
§  různé stupně vlivu prostředí (zejména XA2 a XA3)
§  snadno zpracovatelné konzistence S4, S5 a SF1
§  nízký vývoj hydratačního tepla
§  pozvolná a dlouhodobá hydratace betonu
§  omezení tvorby trhlin z objemových změn
§  zarůstání případných mikrotrhlin
§  bez použití krystalizačních přísad


Pevnost

Standardní typy Permacretu pokrývají pevnostní třídy C25/30 C40/50. Vzhledem k pozvolnému náběhu pevností jsou betony Permacrete standardně hodnoceny až po 90 dnech, což norma ČSN EN 206-1/Z3 umožňuje. Na přání je možno vyrobit také verzi hodnocenou po už po 28 dnech.

Stupně vlivu prostředí

Konstrukce bílých van nejčastěji čelí prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Tomuto prostředí nejčastěji odpovídají stupně vlivu prostředí XA1-3, na což byl Permacrete prioritně navržen. Škála Permacretů pokrývá následující stupně vlivu prostředí:

 • XC1-4 Koroze vlivem karbonatace
 • XD1-3 Koroze způsobená chloridy, jinými než z mořské vody
 • XF1     Střídavé působení mrazu a rozmrazování, mírně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků
 • XA1-3  Chemicky agresivní prostředí

Konzistence

Pro dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnících prvků ve sparách je vhodné použít beton tekutější konzistence. Zároveň ale toto zvýšení konzistence nesmí způsobit navýšení obsahu účinné vody v betonu.

Vývoj hydratačního tepla

Betony Permacrete jsou navrženy pro konstrukce s požadavkem na snížený vývoj hydratačního tepla. Omezení maximálních teplot v jádře betonové konstrukce umožňuje snížení teplotních gradientů v konstrukci (rozdílů teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce) a tím omezení rizika trhlin v povrchu betonu. Betony Permacrete splňují požadavek na maximální teplotu betonového dílu pro normalizovaný beton BS1 A dle TP ČBS 02.

Smrštění

Pro vodonepropustné konstrukce jsou největším rizikem trhliny. Trhliny vznikají od napětí vzniklého od smrštění betonu, kterému beton nedokáže vzdorovat ať už svojí pevností v tahu, nebo vyztužením. Z tohoto vyplývá potřeba omezit u vodonepropustných konstrukcí smrštění betonu jeho složením. Permacrete má omezené jak autogenní smrštění, tak smrštění z vysychání.

Betony Permacrete splňují požadavky rakouské normy pro betony se silně redukovaným smrštěním RRS.

 Náš tip! - Permacrete s ocelovými vlákny – konstrukční drátkobeton pro vodonepropustné konstrukce

Využití drátkobetonu ve vodonepropustné konstrukci má velký přínos. Díky rozptýlené výztuži dochází dle DAfStb- Heft 483 k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50%) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95%). Rozptýlená výztuž ve stěnových prvcích dokáže plně nahradit výztuž tuhou (nutno ověřit statickým výpočtem pro konkrétní situaci). Použití Permacretu ve stěnové konstrukci má tedy významný přínos jak kvalitativní, tak ekonomický. Ptejte se našich technologů.

 

Další informace o problematice vodonepropustných konstrukcí (bílých van) naleznete zde.

Easycrete

Jménem Easycrete se v naší skupině označují betony, které jsou lehce zhutnitelné až samozhutnitelné. Díky vysokému obsahu jemných podílů a moderním superplastifikátorům je možné s tímto betonem provádět i nejsložitější tvary a detaily betonových konstrukcí. Betony Easycrete mají snížené Dmax na 16 mm, což zlepšuje prostupnost betonu výztuží. Velkou výhodou je dokonalé okopírování povrchu bednění do povrchu betonu.
 
Základní rozdělení Easycretu:
 
Easycrete SF je velmi lehce zhutnitelný beton. Při použití například do slabě vyztužených základových konstrukcí je možná ukládka bez vibrace. Tento beton je například používán do Milánských podzemních stěn. Při použití v klasických konstrukcích je třeba jemná vibrace.
 
Easycrete SV je beton samozhutnitelný. Tento beton není třeba při ukládce vibrovat. Vibrace je dokonce zakázána, protože může způsobit rozdělení směsi. Doporučuje se jemný poklep bednění gumovou paličkou pro uvolnění posledních vzduchových bublin. Easycrete SV lze ukládat pomocí čerpacích otvorů v bednění.

Floorcrete

FLOORCRETE P - beton pro průmyslové podlahy

 • bez příměsí
 • umožňuje aplikaci vsypu
 • možno přidat ocelová vlákna - drátky
Kvalitní průmyslová podlaha s dlouhou životností by měla být provedena zkušenou realizační firmou a z kvalitního betonu. Naše společnost má s dodávkou betonů pro tento segment výstavby mnohaleté zkušenosti.

V našem sortimentu naleznete značkový beton FLOORCRETE P v konzistenci S3, který je speciálně vyladěn pro použití při realizaci průmyslových podlah. V recepturách například nejsou používány příměsi, zvláště upravena je také křivka zrnitosti kameniva a důraz je kladen také na homogenitu směsi. Beton je tak více plastický, snadno se zpracovává a umožnuje strojní i ruční úpravu povrchu, včetně možnosti aplikace vsypu. Do betonu je samozřejmě možné přidávat ocelová vlákna - drátky.

Floorcrete L - beton pro lité průmyslové podlahy a základové desky rodinných domů

 • velmi snadno zhutnitelná konzistence
 • vysoká kvalita povrchu
 • obsahuje ocelová vlákna - drátky
 • obsahuje příměsi
Konzistence a složení směsi jsou optimalizovány pro použití při realizaci litých průmyslových podlah bez aplikace vsypu a strojního hlazení. V závislosti na druhu použité nášlapné vrstvy, se povrch dále upravuje, např. brokováním, broušením, apod.

Dále je beton vhodný pro snadnou realizaci základových desek rodinných domů. Beton se dobře roztéká a není nutné jej klasicky vibrovat. Zpracovává se duralovými latěmi, nejlépe tzv. vlněním (ponořováním a vynořováním latě do a ze směsi). Výsledkem je velmi pěkný povrch s minimálními nerovnostmi.

Další informace naleznete zde.

Steelcrete

STEELCRETE je podle ČSN EN 206 a dalších předpisů beton s rozptýlenými ocelovými vlákny. Dělí se na dva základní typy:

STEELCRETE D - beton s deklarovaným množstvím ocelových vláken. Výrobce zaručuje přesné dávkování a rozmísení vláken ve zvoleném typu betonu.

STEELCRETE V - konstrukční beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi. U tohoto typu jsou předem stanovené rozšířené parametry pro beton (pevnost v tahu za ohybu apod.). Beton je vyráběn ve třech pevnostních třídách. Složení a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. Konzistence betonu se udává stupněm rozlití SF.

Kód

SC2950.16

SC3450.22

SC3950.22

Označení betonu

C20/25 STEELCRETE

C25/30 STEELCRETE

C30/37 STEELCRETE

Stupeň vlivu prostředí

X0, XC1-2

X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1

X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1

Druh cementu

SPC

PC

PC

Konzistence

SF1

SF1

SF1

Množství drátků (kg/m3)

35

45

70

Pevnostní třída vláknobetonu

SFC 22/25 - 2,7/0,6 - 3,2

SFC 27/30 - 2,9/0,6 - 3,4

SFC 33/37 - 3,4/1,0 - 4,0

Třída duktility vláknobetonu

SFC (22/3,54)/37 - 2,7/(0,6/5,43) - 3,2

SFC (27/3,54)/30 - 2,9/(0,6/5,43) - 3,4

SFC (33/3,55)/37 - 3,4/(1,0/5,43) - 4,0

Použití:

STEELCRETE D se používá zejména do běžných konstrukcí jako jsou základové desky rodinných domů, podezdívky, ploty, rampy, nájezdy apod. Množství ocelových vláken musí určit statik nebo projektant stavby.

STEELCERETE V se používá pro různé stavební konstrukce v závislosti na požadovaných parametrech. S výhodou se tak uplatní při výstavbě opěrných zdí, stropů, stěnových konstrukcí apod. Množství ocelových vláken určuje výrobce betonu na základě statického výpočtu.

Colorcrete

Barevný beton patří k moderním trendům současné architektury. Společnost TBG METROSTAV dodává barevné betony pod názvem COLORCRETE.

COLORCRETE je transportbeton s obsahem barevných pigmentů. Jedná se o betony barvené ve hmotě, vyráběné na betonárnách od velmi hustých konzistencí, po konzistence samozhutnitelné. Barevné betony COLORCRETE jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404. Uplatnění nachází COLORCRETE zejména v pohledových konstrukcích staveb, rekonstrukcích nebo také v drobných umělecko-architektonických stavebních dílech.

Paleta odstínů betonu COLORCRETE je velmi široká. Při realizaci konstrukce z barevného betonu je však velmi důležité si uvědomit, že beton se vyrábí z přírodního materiálu a kvalita a stálost vstupních surovin významně ovlivňuje výsledný odstín betonu, stejně tak jako jeho konzistence a způsob zpracování a ošetřování. Před začátkem realizace je nutné si vždy odsouhlasit s výrobcem betonu skutečný barevný odstín na zvolené receptuře betonu. I tak může být výsledná barva v určitém rozmezí odlišná, právě s ohledem na používání přírodních surovin. Takový je beton...

Orientační paleta odstínů betonu COLORCRETE je uvedena na obrázku.

Anhyment

Litý samonivelační potěr Anhyment je určen k vytváření vnitřních podlahových konstrukcí bez použití ocelové výztuže. Většinu nášlapných vrstev je možné aplikovat bez dodatečného vyrovnávání povrchu – stěrkování. Je možné jej využít na všech typech staveb – v rodinných domech, bytových domech, administrativních budovách, obchodních centrech, nemocnicích, školách, a v mnoha dalších. Používá se při rekonstrukcích i v novostavbách. Užitné vlastnosti velmi dobře vyniknou zejména ve spojení s podlahovým vytápěním.

Tento výrobek vyrábí naše dceřiná společnost TBG Pražské malty s.r.o. Bližší informace naleznete zde.

Poriment

Cementová litá pěna Poriment je určena k vyrovnávání nosných konstrukcí a k ochraně rozvodů vedených v podlaze. Využijete ji také na plochých střechách a terasách, kde se z ní vytvářejí tepelně-izolační spádové vrstvy. Porimentem se také vyplňují různá „hluchá“ místa konstrukce stavby. Je možné jej využít na všech typech staveb – v rodinných domech, bytových domech, administrativních budovách, obchodních centrech, nemocnicích, školách, a v mnoha dalších. Používá se při rekonstrukcích i v novostavbách.

Výrobek Poriment vyrábí naše dceřiná společnost TBG Pražské malty s.r.o. Bližší informace naleznete zde.

Cemflow

Litý cementový potěr CemFlow se používá k vytváření vnitřních podlahových konstrukcí i bez použití ocelové výztuže. Její použití pro další zlepšení vlastností je však dovoleno. Většinu nášlapných vrstev je možné aplikovat bez dodatečného vyrovnávání povrchu – stěrkování. CemFlow je možné využít na všech typech staveb – v rodinných domech, bytových domech, administrativních budovách, obchodních centrech, nemocnicích, školách, a v mnoha dalších. Používá se při rekonstrukcích i v novostavbách. Zvláště výhodných parametrů je dosahováno ve spojení s podlahovým vytápěním.

Výrobek CemFlow vyrábí naše dceřinná společnost TBG Pražské malty s.r.o. Bližší informace naleznete zde.

Malmix

Čerstvé maltové směsi Malmix jsou určené ke zdění savých materiálů, jako např. cihel, cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic, apod. Malmix je možné využít na všech typech staveb – v rodinných domech, bytových domech, administrativních budovách, obchodních centrech, nemocnicích, školách, a v mnoha dalších. Používá se při rekonstrukcích i v novostavbách.

Výrobek Malmix vyrábí naše dceřiná společnost TBG Pražské malty s.r.o. Bližší informace naleznete zde.

Výhody značkových produktů

 • vysoká kvalita značkových výrobků
 • široká možnost použití
 • snadné zpracování
 • specifické vlastnosti jednotlivých produktů
 • vyvinuto na základě zákaznických požadavků
 • výroba z prvotřídních vstupních surovin
 • zvýšený technologický dohled

Další informace o tomto produktu poskytne:

Ing. Karolína Erbenová
E-MAIL:karolina.erbenova@tbg-beton.cz
TELEFON:+420 221 709 704
MOBIL:+420 724 676 246

Tip

Vyzkoušejte některý z našich značkových výrobků - získáte produkt špičkových parametrů s vynikajícím poměrem užitek/cena.

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice