Betony pro tunely

Dodáváme betony na většinu významných tunelových staveb v Praze, od kolektorů v centru Prahy až po tříproudé silniční tunely. Alespoň na jedné betonárně je vždy nepřetržitý provoz, aby mohla výstavba tunelů probíhat bez přestávek 24 hodin denně. Dodáváme jak betony stříkané, tak betony pro definitivní ostění a pro ostatní konstrukce v tunelu.

Stříkaný beton

Stříkaný beton je speciální forma jemnozrnného betonu, který se aplikuje stříkáním na místo uložení. V trysce aplikátoru je přidáván urychlovač pro výrazné zrychlení náběhu pevností. Díky rychlému tuhnutí a tvrdnutí betonu nedochází ke stékání ze stěn nebo svahů. Stříkaný beton se nejčastěji používá ke stabilizaci svahů a k tvorbě primárního ostění v tunelech budovaných Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). U stříkaných betonů specifikujeme kromě klasických parametrů daných normou ČSN EN 206-1/Z3 rychlost náběhu pevností. Rychlost tuhnutí a tvrdnutí betonu je dána křivkami J1, J2 a J3. Stříkaný beton vyrábíme pro mokrou i suchou formu aplikace.

Pro výrobu stříkaných betonů používáme drobné kamenivo které je na betonárně chráněno před dešťovými srážkami a má křivku zrnitosti speciálně uzpůsobenou pro aplikaci stříkáním. Recepturu stříkaného betonu je potřeba předem optimalizovat s použitou urychlující přísadou používanou na stavbě.

Beton pro definitivní ostění

Betony pro definitivní ostění tunelů budovaných Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) jsou specifické zejména svojí konzistencí, dobou zpracovatelnosti a rychlostí náběhů pevností.

Zejména v silničních tunelech se do betonu přimíchávají PP vlákna, která pomáhají zmírnit následky požáru na betonovou konstrukci. Při výrobě používáme dlouhodobě osvědčené receptury, které umožňují dosahovat vysokých pevností krátce po ukončení betonáže.

Doprava

Suchý stříkaný beton se na stavbu dopravuje nákladním automobilem se sklápěcí korbou.

Mokrý stříkaný beton dopravujeme na stavby autodomíchávači, které jsou upravené pro práci v podzemí, aby splňovaly přísné podmínky Českého báňského úřadu. Obsluha strojů je samozřejmě vyškolena v oblasti práce v podzemí a je vybavena veškerými ochrannými pomůckami, které jsou pro tuto práci nezbytné.

Konzistence

Suchý stříkaný beton je většinou používán pro menší profily tunelů, nebo pro stabilizaci svahů. Beton obsahuje pouze vodu pocházející z přirozené vlhkosti kameniva. Do suchého stříkaného betonu je přidávána voda až v trysce aplikátoru, společně s urychlující přísadou.
Mokrý stříkaný beton je jemnozrnný beton vyráběný nejčastěji v konzistencích S4 a S5. Beton musí mít zaručenou dlouhou dobu zpracovatelnosti bez ztráty konzistence. V aplikátoru je přidáván pouze urychlovač.

Betony pro definitivní ostění se nejčastěji vyrábí ve standardu Easycretu F nebo Easycretu SF.

Další informace o tomto produktu poskytne:

Ing. Karolína Erbenová
E-MAIL:karolina.erbenova@tbg-beton.cz
TELEFON:+420 221 709 704
MOBIL:+420 724 676 246

Tip

Pomocí naší dceřiné společnosti provozujeme rozsáhlý park autodomíchávačů vhodných i do nejtvrdších podmínek podzemí.

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice