Ekologie

Naše společnost působí v centru města a uvědomuje si svůj díl zodpovědnosti za ochranu životního prostředí v Praze.

Až 80% materiálu pro výrobu betonu se přímo na betonárny Rohanský ostrov a Libeň dopravuje ekologicky lodní dopravou. Ročně se díky tomu ušetří desetitisíce kamionů, které by jinak zahltily pražskou dopravu. Veškeré zbytkové betony se ekologicky likvidují v moderních recyklačních zařízeních. Systém výroby a efektivity je každoročně sledován prostřednictvím auditů a recertifikace provozů. Nedílnou součástí ohleduplného přístupu k okolí je také udržování čistoty, omezení hluku a výsadba zeleně uvnitř i v okolí betonáren.

Lodní doprava materiálů pro výrobu betonu

Velkou pozornost věnujeme ekologické dopravě vstupních materiálů pro výrobu betonu. Využíváme toho, že dvě naše největší provozovny Rohanský ostrov a Libeň se nachází v těsné blízkosti řeky. U těchto betonáren máme přístav a díky tomu maximálně využíváme lodní dopravu pro zásobování provozoven.  Tímto způsobem ročně ušetříme Praze desítky tisíc nákladních aut, které by zhoršily již tak hustou dopravní situaci. Přítomnost betonáren u břehu Vltavy nikterak neomezuje využití tohoto prostoru veřejností. Betonárna Libeň se nachází až za cyklostezkou a čtyřproudou silnicí ústící z tunelu Blanka. Z přístavu se materiál z lodí dopravuje do provozovny podzemním kolektorem pod těmito komunikacemi.

Je nutné upozornit i na důležitost existence betonáren v centru města. Betonárny ve středu města vždy hrály klíčovou roli při dodávkách betonu pro významné infrastrukturní i pozemní stavby, jako byla výstavba metra, tunelu Blanka, Trojského mostu, obchodních center, administrativních nebo bytových komplexů. Díky strategické poloze betonáren tak lze rychle a na krátkou vzdálenost zásobovat betonem stavby v centru města. Komunikace v Praze jsou tak volnější, méně opotřebené, do vzduchu se šíří méně emisí a hluku.

Vizualizace možné podoby betonáren

Společnost TBG METROSTAV si nechala zpracovat návrhy možné budoucí podoby betonáren Libeň a Rohanský ostrov. Cílem návrhu je rozpoutání debaty o možných alternativách lepšího zakomponování těchto průmyslových objektů do svého okolí. Vizualizace představují příklad zakrytí provozoven pod speciální krycí sítě a navíc v případě betonárny Libeň ještě oplocení hradbou ze stromů, keřů a popínavých rostlin. Tímto způsobem by měly provozy vkusně splynout s okolím. Počítá se také s tím, že v letních měsících by zelená hradba okolo provozoven měla napomoci ke snížení teploty a zvlhčení prostoru v okolí silnice ústící z tunelu Blanka.

Vizualizace betonárny Libeň Vizualizace betonárny Rohanský ostrov

https://sdeleni.idnes.cz/ekonomika/v-praze-jako-v-parizi-vizualizace-provozovny-liben.A190717_145321_eko-sdeleni_hradr

Recyklace zbytkového betonu

Významná pozornost je věnována recyklaci zbytků čerstvého betonu. Na každé provozovně se nachází recyklační zařízení pro zužitkování čerstvého zbytkového betonu, který se na stavbách neuloží a zůstane v autodomíchávači.  Recyklačním zařízením je zbytkový beton proprán a dojde k oddělení cementového kalu od směsi písku a kameniva (frakce 0-22 mm). Cementový kal je možné částečně opětovně využít ve výrobě nebo jej po vyschnutí využít jako zásypový materiál. Směs propraného kameniva nabízíme našim zákazníkům zdarma, výborně poslouží jako zásypový materiál.

Další možností  recyklace zbytkového betonu je výroba speciálních betonbloků TBG, které slouží jako stavební prvky jednoduchých konstrukcí. Jde o výrobu kvádrů z prostého betonu se zámky, které do sebe zapadají jako stavebnice. Velkou výhodou betonbloků TBG je jejich mnohostranné využití, dlouhodobá životnost a snadná recyklovatelnost.

Ochrana životního prostředí

Výroba je řízena elektronickým řídícím systémem, který vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. Průběžně je modernizována výroba, obměňuje se vozový park, jsou snižována množství emisních a odpadních látek. V každé fázi výroby je minimalizována prašnost prostřednictvím účinných filtrů, opláštění výrobního zařízení a dalších opatření. Nezbytnou součástí je i omezení hlučnosti. Používají se zařízení a stroje, které nezpůsobují nadměrný hluk nebo se volí jejich vhodné umístění a izolace tak, aby byl hluk eliminován. Na výrobnách je dvakrát ročně prováděna kontrola hladin akustického tlaku a prašnosti.  

Certifikace

Každoročně obnovujeme certifikace, které přispívají ke správnému přístupu k životnímu prostředí jako jsou: 

Jak konkrétně snižujeme dopady své činnosti na okolní prostředí si můžete prohlédnout zde:

Po Vltavě s betonem

Betonárny v centru Prahy

Ekologie TBG METROSTAV

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice