Ekologie

Ekologie

Naše společnost působí v centru města a o to více si uvědomujeme svůj díl zodpovědnosti za ochranu životního prostředí v Praze.

Až 80 % materiálu pro výrobu betonu je na provozovny dopravováno ekologicky lodní dopravou. Tímto způsobem se ročně ušetří desetitisíce kamionů, které by jinak zahltily pražskou dopravu. Navíc jsou veškeré zbytkové betony ekologicky likvidovány a recyklovány. Každoročně se provádí audity a recertifikace provozů. A v neposlední řadě se plánují úpravy vzhledu betonáren a jejich vkusné propojení s okolím.

Výhoda lodní dopravy materiálu na betonárnu a její polohy v centru města
Výhoda lodní dopravy materiálu na betonárnu a její polohy v centru města

Klíčové hodnoty ve vztahu k životnímu prostředí

01

klíčová hodnota

Lodní doprava materiálů pro výrobu betonu

Velkou pozornost věnujeme ekologické dopravě vstupních materiálů pro výrobu betonu. Využíváme toho, že dvě naše největší provozovny z celkových čtyř se nachází v těsné blízkosti řeky. U těchto betonáren máme přístav a díky tomu maximálně využíváme lodní dopravu pro zásobování provozoven.

02

klíčová hodnota

Vizualizace možné podoby betonáren

Společnost TBG METROSTAV si nechala zpracovat návrhy možné budoucí podoby betonáren Libeň a Rohanský ostrov. Cílem návrhu je rozpoutání debaty o možných alternativách lepšího zakomponování těchto průmyslových objektů do svého okolí.

03

klíčová hodnota

Recyklace zbytkového betonu

Významná pozornost je věnována recyklaci zbytků čerstvého betonu a ostatních směsí. Na každé provozovně se nachází recyklační zařízení pro zužitkování čerstvého zbytkového betonu, který se na stavbách neuloží a zůstane v autodomíchávači.

04

klíčová hodnota

Ekologická výroba

Výroba je řízena elektronickým řídícím systémem, který vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. Průběžně je modernizována výroba, obměňuje se vozový park, jsou snižována množství emisních a odpadních látek.

05

klíčová hodnota

Certifikace

Každoročně obnovujeme certifikace, které přispívají ke správnému přístupu k životnímu prostředí jako jsou: 

  • Systém environmentálního managementu (EMS)
    dle ISO 14001:2016
  • Systém managementu kvality (QMS)
    dle ISO 9001:2016
  • Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001:2019

Zde si můžete prohlédnout jak konkrétně snižujeme dopady své činnosti na okolní prostředí: