Směsi pro stavbu vozovek

Využití betonu při výstavbě dopravní infrastruktury má stále stoupající tendenci. Důležité je říci, že některé směsi se podle platných předpisů nenazývají betonem, ale jedná se o směsi stmelené hydraulickými pojivy.

Každá vrstva konstrukce má svou funkci (podkladním obrusnou, drenážní aj.) a podle toho je nutné zvolit správnou recepturu a třídu pevnosti. Do vrstev vozovky je možno použít stmelené směsi ve třídě pevnosti C 1,5/2,0 a vyšší.

Stabilizace cementem

Směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směs je vyráběna v zavlhlé konzistenci a dovážena sklápěcími vozidly. Hutnění směsi probíhá válcováním.

Podle platné  normy ČSN EN 14227-1 stabilizace cementem patří do skupiny směsí stmelených hydraulickým pojivem-cementem.

Dělí se podle třídy pevnosti v tlaku:

C 1,5/2,0 odpovídá dřívějšímu označení pro stabilizace cementem CS II
C 3/4 odpovídá dřívějšímu označení stabilizace cementem CS I

Použití: jako podkladní vrstvy liniových staveb, chodníků, odstavných ploch, apod.

Kamenivo stmelené cementem

Směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směs je vyráběna v zavlhlé konzistenci a dovážena sklápěcími vozidly. Množství vody musí odpovídat stanovené optimální vlhkosti. Hutnění směsi probíhá válcováním.

Podle platné normy ČSN EN 14227-1 kamenivo stmelené cementem patří do skupiny směsí stmelených hydraulickým pojivem-cementem.

Dělí se podle třídy pevnosti v tlaku:

C 5/6 pro Kamenivo stmelené cementem KSC II
C 8/10 pro Kamenivo stmelené cementem KSC I

Použití: jako podkladní vrstvy liniových staveb, chodníků, odstavných ploch

Válcovaný beton

Jako válcovaný beton je označován beton hutněný válcováním. Technologie je využívána pro velmi zatížené plochy a spočívá v uložení betonu, jeho zhutňění finišerem a následné převálcování betonu hladkými vibračními válci (10t) na zhutnění 0,98. Při válcování dochází ke stlačování objemu nasypaného betonu, snižuje se mezerovitost a  dochází k vytlačování vzduchu z pórů. Uvádí se, že betonová plocha je po válcování sjízdná. Válcovaný beton lze použít také pro masivní hydrotechnické stavby.

Podle platné  normy ČSN EN 14227-1 válcovaný beton  patří do skupiny směsí stmelených hydraulickým pojivem-cementem. Je vyráběn v pevnostní třídě C 12/15.

Podkladový beton

Betonová směs předepsaného složení  z hrubého a drobného kameniva, cementu, přísad a vody. Množství vody je limitováno a nesmí převýšit hodnotu vodního součinitele 0,5. Beton, je hutněn povrchovou vibrací.

Podle platné  normy ČSN EN 14227-1 podkladový beton patří do skupiny směsí stmelených hydraulickým pojivem-cementem.

Dělí se podle třídy pevnosti v tlaku:

C 16/20 podkladový beton PB II
C 20/25 podkladový beton PB I

Použití: slouží pouze jako podkladový beton pod další vrstvy vozovek

Mezerovitý beton

Stejnozrnný betonu s definovanou mezerovitostí. V  betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva. Zrna kostry jsou obalena a spojena maltou z cementu, vody a případně přísad.

Mezerovitý beton lze využít k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošným drenážním účinkem,jako  drenážní výplně za rubem opěrných a zárubních zdí a mostních opěr,nebo jako vyplnění liniových drenáží.

Minimální tloušťka vrstvy je 100 mm, maximální tloušťka kladená v jedné vrstvě 300 mm. Vrstva z mezerovitého betonu se pokládá jen na podkladní nebo ochrannou vrstvu.

pevnost min. 8 MPa
mezerovitost 20-25 %
vodní součinitel nesmí překročit hodnotu 0,45

Cementobetonový kryt

Provzdušněná betonová směs distribuovaná v konzistenci S2 tedy 50-90 mm sednutí abramsova kužele.

Cementobetonové kryty jsou pokládané v jedné nebo ve dvou vrstvách (spodní konstrukční a vrchní obrusná). CB jsou členěny dle normy ČSN EN 73 6123-1 na CB I, CB II, CB III. U CB krytů je důležitá odolnost betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek (CHRL) v zimě.

Návrh, výroba a doprava se provádí shodně s výrobou prostých betonů, hutnění směsí  probíhá strojově pomocí pomocí finišerů.

Pevnostní třída

Betony pro konstrukce vozovek jsou charakterizovány pevností v tlaku. V následující tabulce je možné zjistit příslušnou třídu pevnosti na základě dříve používaného názvu technologie.

Třída pevnosti

Užívaný název technologie

Norma
C 1,5/2Stabilizace cementem S IIČSN EN 14227-1
C 3/4Stabilizace cementem S IČSN EN 14227-1
C5/6Kamenivo stmelené cementem KSC IIČSN EN 14227-1
C6/8Mezerovitý betonČSN 736124-2
C8/10Kamenivo stmelené cementem KSC IČSN EN 14227-1
C12/15Válcovaný beton VB IČSN EN 14227-1
C16/20Podkladový beton PB IIČSN EN 14227-1
C20/25Podkladový beton PB IČSN EN 14227-1
C 25/30Cementobetonový  kryt CB IIIČSN EN 73 6123-1
C 30/37Cementobetonový  kryt CB IIČSN EN 73 6123-1

Stupeň vlivu prostředí

Stupeň vlivu prostředí není předepsán pro směsi stmelené hydraulickým pojivem. Důležitý je však pro cementobetonové kryty. Vzhledem k tomu, že betony musí odolávat působení mrazu a CHRL, se jedná se o prostředí XF2 nebo XF4.

CB II C 30/37 XF4
CB III C 25/30 XF2

Konzistence

Válcovaný beton, kamenivo stmelené cementem a cementové stabilizace jsou distribuovány v zavlhlé konzistenci S1, pro  podkladní betony je  možná konzistence S1 a S2 a pro CB kryty S2.

Další informace o tomto produktu poskytne:

Ing. Karolína Erbenová
E-MAIL:karolina.erbenova@tbg-beton.cz
TELEFON:+420 221 709 704
MOBIL:+420 724 676 246

Tip

Směsi konzistence S1 a suché dopravujeme také vlastními sklápěcími Aviemi. Jen jeden telefon a jede k Vám beton.

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice