Potěry a speciální jemnozrnné směsi

Hledáte vhodné směsi pro podlahy, nebo podkladní vrstvy? Potřebujete vyplnit dutá místa konstrukce, nebo vytvořit lehké spádové vrstvy na ploché střeše? Anebo hledáte trvanlivou zdící maltu pro klasický způsob zdění, či omítání?

V této sekci naleznete námi vyráběné výrobky, které se nedají zařadit do kategorie „beton“, ale na stavbách jsou velmi často využívány. Použít je můžete například v podlahových konstrukcích, zásypech, podkladních vrstvách, spádových vrstvách, nebo třeba při zdění a omítání stěn.

Suché potěry

Suchý potěr je směs kameniva (Dmax 4 mm), cementu, příměsí a přísad. Jediná voda, kterou obsahuje, je zbytková vlhkost použitého kameniva. Vyrábí se v kategoriích P100, P200, P300, P400 a P500, kdy číselný údaj znamená množství cementu v kg/m3 potěru.

Použití: Nejčastěji jako podkladní, nebo zásypový potěr (např. pod zámkovou dlažbu, při zasypávání výkopů, při zpevňování podkladu, atd.) Je možné jej také využít na stavbě, jako základní surovinu pro výrobu betonu a domíchat jej podle potřeby.

Doprava: Na stavbu se dopravuje sklápěcími vozidly, nebo kontejnery.

Zavlhlé potěry

Zavlhlý potěr je směs kameniva (Dmax 4 mm), cementu, příměsí, přísad a vody. Množství vody je vhodné předem stanovit při objednávání směsi, podle způsobu využití. Vyrábí se v kategoriích P100, P200, P300, P400 a P500, kdy číselný údaj znamená množství cementu v kg/m3 potěru.

Použití: Používá se jako podkladní, zásypový potěr, potěr pro klasické podlahové konstrukce, potěr pod/nad hydroizolaci, apod.

Doprava: Na stavbu se dopravuje sklápěcími vozidly, nebo kontejnery.

Popílkocementové suspenze

Suspenze je silikátový materiál nízkých pevností. Jedná se o velmi tekutou směs z cementu, popílku, přísad a vody s možností přidání kameniva do velikosti max. zrna 4 mm. Směs je velmi dobře zpracovatelná, samonivelační, nehutní se.

Použití: výplň dutých míst zemních prostor, stavebních výkopů a kanálů,

Pevnostní třídy suspenze: 1-3 MPa, 3-5 MPa

Tekutý zásyp Terraflow

Terraflow je litý zásypový materiál nízkých pevností. Jedná se o velmi tekutou směs která významně urychlí zasypávání výkopů stavebních jam. Terraflow se nehutní a je lehčí než běžné hutněné zásypy. Díky tomu nehrozí mechanické porušení konstrukce, jejích izolačních vrstev nebo potrubí a případné sedání nedokonale zhutněného materiálu je vyloučeno.

Použití: zásypy stavebních jam, výplň dutých zemních prostor, stavební výkopy inženýrských sítí

Doprava: autodomíchávači, směs je čerpatelná mobilními i stabilními pístovými čerpadly

Pevnostní třídy Terraflow: 0,2 MPa; 1 MPa; 3 MPa a 5 MPa

Konzistence Terraflow: rozliv 550-650 mm

Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu: 1900-2100 kg/m3

Lité potěry Anhyment a CemFlow

Moderní lité samonivelační směsi s vynikající rovinatostí povrchu, se snadným čerpáním a jednoduchou aplikací. Známé jsou také jako anhydritové a alfa sádrové potěry – Anhyment a lité cementové potěry – CemFlow.

Použití: Roznášecí vrstvy podlahových konstrukcí v bytových domech, administrativních budovách, rodinných domech, školách, hotelích a v mnoha dalších.

Doprava: Na stavbu se dopravují autodomíchávači a dále se čerpají šnekovými, případně stacionárními pístovými čerpadly.

Tyto produkty jsou vyráběny dceřinou společností TBG Pražské malty s.r.o. Podrobné informace naleznete zde.

Čerstvé maltové směsi Malmix

Čerstvé maltové směsi, jsou určené ke zdění a omítání savých materiálů, splňující požadavky ČSN EN 998-1. Prodloužená zpracovatelnost na 36 respektive 16 hodin. Velmi jednoduché zpracování a aplikace bez zdrojů elektrického proudu a vody na stavbě. Zkrátka jednoduché!

Použití: Zdění a omítání savých materiálů (cihel, tvárnic, plynosilikátových bloků, apod.). Vhodný pro bytové stavby, hotely, školy, rodinné domy a mnoho dalších.

Doprava: Na stavbu se malta dopravuje autodomíchávači, kde se skládá do speciálních plastových van, kterými je možné manipulovat pomocí terénního vozíku, jeřábu, teleskopického nakladače, stavebního výtahu, apod. Plastové vany a terénní vozíky Vám rádi zapůjčíme.

Tyto produkty jsou vyráběny dceřinou společností TBG Pražské malty s.r.o. Podrobné informace naleznete zde.

Cementové lité pěny Poriment

Poriment je lehká cementová litá pěna, případně pěna s polystyrenem, která je určená zalití rozvodů vedených v podlahách a k vytváření vhodného podkladu pro správné položení kročejové izolace. Díky nízkým objemovým hmotnostem a vysoké tekutosti, se díky Porimentu snižují náklady na pracovní sílu, zrychluje se výstavba a snižuje se spotřeba následně aplikovaného litého potěru.

Poriment se používá také jako spádová vrstva plochých střech a teras. Výhodou je pak velmi snadná manipulace a vysoká rychlost ukládky.

Použití: Vyrovnávací, spádové a tepelně-izolační vrstvy stropních konstrukcí (pod podlahový potěr a kročejovou izolaci, pod hydroizolační vrstvu) v bytových domech, administrativních budovách, rodinných domech, školách, hotelích a v mnoha dalších.

Doprava: Na stavbu se dopravují autodomíchávači a dále se čerpají šnekovými, případně stacionárními pístovými čerpadly.

Tyto produkty jsou vyráběny dceřinou společností TBG Pražské malty s.r.o. Podrobné informace naleznete zde.

Suché a zavlhlé potěry v porovnání s litými produkty

Suché a zavlhlé potěry stále nacházejí uplatnění jako podkladní a zásypové hmoty, nebo jako ochranné potěry nad hydroizolačními vrstvami, apod. Původně se využívaly také v podlahových konstrukcích. Dnes již jsou tyto konvenční materiály v podlahách většinou nahrazovány moderními samonivelačními potěry.

V prostorách, kde nehrozí riziko zvýšené vlhkosti se nejčastěji používají samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého Anhyment. Ve vnitřních prostorách, kde riziko nárůstu vlhkosti existuje, jako jsou třeba bazény, sauny, velkokuchyně, vstupní vestibuly, apod., se používá litý cementový potěr CemFlow.

Výhodou litých potěrů je vysoká tekutost směsí, což umožňuje snadné čerpání a rychlou aplikaci potěru do požadovaných prostor a jednoduché srovnání povrchu na požadovanou rovinatost 2 mm na 2 metry. Lité směsi Anhyment a CemFlow jsou také velmi vhodné ve spojení s podlahovým vytápěním.

Tyto produkty jsou vyráběny dceřinou společností TBG Pražské malty s.r.o. Podrobné informace naleznete zde.

Další informace o tomto produktu poskytne:

Ing. Karolína Erbenová
E-MAIL:karolina.erbenova@tbg-beton.cz
TELEFON:+420 221 709 704
MOBIL:+420 724 676 246

Tip

K dopravě suchých a zavlhlých směsí nově zajišťujeme také dopravu pomocí sklápěcích vozidel Avia o objemu 2 m3.

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice