Chlazený beton

Vysoké teploty v tuhnoucí a tvrdnoucí betonové konstrukci mohou negativně ovlivnit kvalitu betonu. V betonu vlivem zahřívání dochází k pnutí, které může mít za následek vznik trhlin. Trhliny obecně snižují celkovou kvalitu konstrukce, její životnost, trvanlivost, pevnost, vodonepropustnost a estetiku. Největší rizika spojená s vysokou teplotou v betonu nastávají během horkých letních dnů a při betonážích masivních konstrukcí. Navíc podle technických kvalitativních podmínek (TKP staveb pozemních komunikací, Kapitola 18 - BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY) nesmí obecně teplota čerstvého betonu při ukládání překročit tmax= 27 °C. Dodržet tento požadavek je během horkého letního počasí mnohdy téměř nemožné, a tak je potřeba zavést dodatečná opatření. 

Jak je možné zmírnit účinky vysokých teplot na kvalitu betonu:

  • Chlazení betonu
  • Úprava složení
  • Zavést vhodná technologická opatření na stavbě 

Snižování teploty čerstvého betonu má smysl zejména v následujících případech:

  • Je potřeba prodloužit zpracovatelnost v letním období.
  • Snížení maximální dosažené teploty u masivních konstrukcí (cca o 23% u 1000 mm silné desky) za účelem snížení teplotního gradientu po průřezu konstrukce.
  • Snížení maximální dosažené teploty u vodonepropustných konstrukcí (cca o 50% u 300 mm silné konstrukce) za účelem snížení vynucených namáhání, způsobených vychládáním konstrukce.
  • Pro splnění podmínek na teplotu čerstvého betonu v letních podmínkách dle TKP staveb pozemních komunikací, Kapitola 18 - BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY.

Společnost TBG METROSTAV jako první v České republice nabízí možnost chlazení betonu. Na jedné ze svých provozoven, na betonárně Libeň (strategická pozice v Troji u vjezdu do tunelu Blanka) bylo instalováno zařízení pro výrobu ledové vody. Ke snižování teploty čerstvého betonu dochází tedy během míchání betonové směsi, záměsová voda je nahrazena ledovou vodou. Tímto způsobem lze teplotu betonu snížit o 4 °C oproti betonu standardní teploty. 

Další informace o tomto produktu poskytne:

 Ing. Karolína Erbenová
 E-MAIL:karolina.erbenova@tbg-beton.cz
 TELEFON: +420 221 709 704
 MOBIL: +420 724 676 246

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice