Betonová podlaha FLOORCRETE®

Popis

FLOORCRETE® je transportbeton, jehož složení je přizpůsobeno použití zejména v konstrukcích průmyslových podlah (tj. podlah s návrhovým zatížením vyšším než 5 kN/m2). FLOORCRETE® může obsahovat rozptýlenou výztuž ve formě ocelových vláken (drátků) a lze jej použít i pro běžné podlahy nebo základovou desku rodinného domu.

FLOORCRETE® P

  • bez příměsí
  • umožňuje aplikaci vsypu
  • možno přidat ocelová vlákna – drátky

FLOORCRETE® P – je určen zejména pro průmyslové podlahy, kde je pro finální povrch předepsáno použití technologie vsypů a následného leštění. Jedná se především o stavby, kde jejich nosná konstrukce (základová deska, nosná deska stropu) tvoří zároveň součást podlahového souvrství, ale např. i o rekonstrukce, kdy na stávající nosnou konstrukci má být provedena průmyslová podlaha se vsypem. Pro výrobu tohoto typu betonu není používán popílek. Konzistence betonu FLOORCRETE® P se pohybuje v rozsahu sednutí kužele mezi S3 a S4. Do betonu je samozřejmě možné přidávat ocelová vlákna – drátky.

FLOORCRETE® L

  • velmi snadno zhutnitelná konzistence
  • vysoká kvalita povrchu
  • obsahuje ocelová vlákna – drátky
  • obsahuje příměsi

FLOORCRETE® L – je určen zejména pro použití v podlahových souvrstvích, kde jeho vrstva slouží zejména k roznesení zatížení a jeho přenesení přes další méně únosné podlahové vrstvy do únosného podkladu (např. do nosné konstrukce stropu nebo do základové desky). U tohoto typu konstrukcí je vyloučena úprava jejich povrchu vsypem. Konzistence a složení směsi jsou optimalizovány pro použití při realizaci litých průmyslových podlah bez aplikace vsypu a strojního hlazení. V závislosti na druhu použité nášlapné vrstvy, se povrch dále upravuje, např. brokováním, broušením, apod.

FLOORCRETE® L – je dále vhodný pro realizaci základových desek rodinných domů. Beton se dobře roztéká a není nutné jej klasicky vibrovat. Zpracovává se duralovými latěmi, nejlépe tzv. vlněním (ponořováním a vynořováním latě do a ze směsi). Výsledkem je velmi pěkný povrch s minimálními nerovnostmi.

Reference

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246