Ochrana životního prostředí

Společnost TBG Metrostav vnímá pozorně vliv své výrobní činnosti na životní prostředí a proto je jeho ochrana jedním z hlavních bodů strategie v rámci své podnikatelské činnosti.

Součástí každého provozu jsou moderní technické prvky a systémy, které významně omezují negativní dopad výroby transportbetonu a malt na okolní prostředí a podílí se na bezodpadové technologii. Mezi ty podstatné se řadí automatické řízení výroby, které vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. V každé fázi výroby je snížena možnost vzniku úletů jemných prachových částic do okolí především prostřednictvím účinných filtrů a opláštění výrobního zařízení. Významná pozornost je věnována recyklačnímu zařízení na likvidaci zbytků čerstvého betonu a malt s uzavřeným okruhem pro zpětné využití kalových vod a vypraného kameniva pro následnou výrobu.

Kroky ke zlepšení životního prostředí

Vedle zavedených ochranných prvků existují i zásady, jejichž dodržování rovněž přispívá ke snižování ekologické zátěže. K těmto zásadám patří vlastní umístění provozoven a jejich citlivé začlenění do okolní krajiny nebo průmyslové oblasti. Ohled je brán na zpracování projektů a dodržování legislativních zásad při nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky. Nezbytnou součástí zásad je i omezování hlučnosti. Používají se buď přímo stroje a zařízení, která nezpůsobují nadměrný hluk nebo naopak hlučné stroje jsou umisťovány do výrobních prostor tak, aby nepřekročily přípustné hladiny hluku dané legislativou. K přepravě malt, potěrů, ale i vstupních materiálů se využívají moderní dopravní prostředky ekologicky šetrné k životnímu prostředí.

Na výrobnách je dvakrát ročně prováděno měření hladin akustického tlaku a prašnosti v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Výsledky měření jednoznačně prokazují splnění všech požadovaných limitů.

Výše uvedené prvky, systémy a zásady vytvářejí na jednotlivých provozech prostředí, jež splňuje podmínky nejen ekologických norem, ale také normy bezpečnosti práce. Tím se daří vytvářet příjemné pracovní prostředí jak pro zaměstnance, tak i pro zákazníky.

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice